Graviditet og barsel

Fængselsforbundet arbejder for bedre graviditets- og barselsvilkår for vores medlemmer.


Barselsregler

Med de nye barselsregler får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel.

Hvis begge forældre er lønmodtagere, er de 11 af orlovsugerne øremærket. De kan ikke overføres mellem forældrene. De øvrige 13 orlovsuger kan overføres fra den ene forælder til den anden.

Mor har stadig ret til 6 ugers graviditetsorlov før fødslen.

SÅDAN KAN I HOLDE ORLOVEN, HVIS I BEGGE ER ANSAT I STATEN 

Mor:
6 ugers graviditetsorlov før fødslen (med fuld løn)
10 ugers barselsorlov (med fuld løn)
10 ugers forældreorlov (med fuld løn)
4 ugers forældreorlov (med dagpenge/mulighed for løn i 6 uger*)

Far/medforældre:
2 ugers fædreorlov (med fuld løn)
7 ugers forældreorlov (med fuld løn)
15 ugers forældreorlov (med dagpenge/mulighed for løn i 6 uger*)

*Særligt om de 6 ugers forældreorlov
I har 6 ugers forældreorlov på fuld løn, som I kan dele. Hvis mor holder alle 6 uger, mangler der dog dagpenge til 2 uger. De kan eventuelt overføres fra far/medforældre, som dermed kun har 22 uger med dagpengeret. Hvis far får 2 af de uger, som kan deles, kan alle hans 11 øremærkede uger være på fuld løn.

PENSION

Begge forældre har 32 ugers forældreorlovsret. I får indbetalt fuld pensionsbidrag i hele orlovsperioden. I kan vælge at forlænge forældreorloven med henholdsvis 8 eller 14 uger til 40 eller 46 uger; dog uden dagpenge eller pension.


Du kan bruge denne guide til at få overblik over barslen

Og læse om reglerne her

Ring til forbundskontoret på telefon 72 55 99 76, hvis du er i tvivl om noget.