Medlemskaber

Fængselsforbundet er medlem af en række andre organisationer, udvalg og bestyrelser.


Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), som er den største af de statslige hovedorganisationer. OAO er medlem af Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), der for­handler overenskomster og andre overordnede aftaler.

Efter en kongresbeslutning i 2009 blev Fængselsforbundet igen medlem af LO, som er den største sammenslutning af faglige organisationer på lønmodtagersiden i Danmark.

Derudover er Fængselsforbundet tilknyttet Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU), hvor vi i øjeblikket bestrider næstformandsposten.