Opgavefordeling internt i Fængselsforbundet

Her finder du en oversigt over opgavefordelingen mellem forbundets lokale, regionale og centrale enheder


Arbejdsgruppen vedrørende ensartet serviceniveau fremlagde på hovedbestyrelsesmødet i november 2015 opgave og ansvarsfordelingen i Fængselsforbundet.

Se en oversigt her:

Opgavefordeling Fængselsforbundet