Fængselsforbundets krav til OK 2018


Fængselsforbundets hovedbestyrelse har stillet syv krav til vinterens overenskomstforhandlinger.

1)  Første og vigtigste punkt er reallønsfremgang.
2)  Puljer til lokale lønforhandlinger med udmøntningspligt.
3)  At satser for særlige ydelser forhøjes og weekendtillæg ydes fra fredag kl. 14 til mandag kl. 6.
4)  En fritvalgsordning, så det enkelte medlem for eksempel kan vælge omsorgsdage fremfor løn.
5)  Højere overarbejdsbetaling som på det private arbejdsmarked.
6)  Ret til seniordage.
7)  En statslig jobpulje med skånejobs i staten.

Forhandlingerne om overenskomsten afsluttes i marts 2018. Derefter sendes resultatet til urafstemning.