TILSKUD TIL REKREATIONSOPHOLD

Du kan få op til 6.000 kroner i tilskud til et rekreationsophold


Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere hjælper erhvervsaktive mennesker, som har været udsat for en sygdom eller en arbejdsskade, der gør, at de i kortere eller længere tid er sygemeldt. Støtten sker i form af tilskud til et rekreationsophold, som kan hjælpe den sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Foreningen er udsprunget af De Danske Sygekasser, som blev nedlagt i 1973. Bag foreningen står blandt andet en række faglige organisationer.

Tre betingelser skal være opfyldt for, at du kan få tilskud:

1. Du skal være erhvervsaktiv og være i stand til at genoptage arbejdet umiddelbart efter rekreationsholdet. Du må dog godt have genoptaget dit arbejde med nogle få timer ugentligt. Du kan godt afholde opholdet i en ferie, men det er under forudsætning af, at ferien ligger imellem endt sygemelding og genoptagelse af arbejde.

2. Rekreationsopholdet skal være et afsluttende led i en sygdomsbehandling i forbindelse med enten et hospitalsophold eller en sygdomsperiode i hjemmet.

3. Rekreationsopholdet skal være anbefalet af din læge, speciallæge, hospitalets læge eller bedriftslæge.

Se video om foreningen.

Eller læs mere på: www.sygdomsramte-borgere.dk eller på: www.facebook.com/sygdomsramteborgere.