07.06.2024

Kriminalforsorgen skal ikke bruges til regionale eksperimenter

Af Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet


Kære René Christensen (DF), Guldborgsund Byråd

Af dagspressen og på de sociale medier har jeg forstået, at du, diplomatisk sagt, er noget træt af Fængselsforbundets holdning til uddannelsesinstitutionen i Guldborgsund Kommune.

Indledningsvist kan jeg sige, at mine interesser som formand for landets fængselsbetjente helt naturligt ligger i at sikre de bedste og mest optimale forhold for mine kolleger, for Kriminalforsorgen og for statens brug af borgernes penge.

Allerede i forbindelse med den flerårsaftale der lagde grunden til en ny skole for fængselsbetjente, advarede jeg – og en række af mine tillidsvalgte kolleger – mod at placere en skole i Guldborgsund. Naturligvis ikke fordi vi har noget som helst imod Falster og Lolland. Tværtimod. Fængselsforbundet har faktisk et sommerhus her til vores kolleger. Nej, advarslen gik på, hvad der var helt åbenlyst: At der simpelthen ikke ville være et underlag, der ville gøre det rentabelt for hverken Kriminalforsorgen eller samfundet at drive en skole her.

Desværre viste det sig at holde stik.

Holdene på uddannelsen i Guldborgsund er så små, at man har måttet flytte eleverne til andre uddannelsesinstitutioner for at kunne gennemføre kurserne sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hold har måttet aflyses med videre. Kriminalforsorgen bruger derfor flere ressourcer på at holde uddannelsen kørende, end man får nyt personale ind i den anden ende. Det er ikke rentabelt, hverken for Kriminalforsorgen eller for samfundets pengekasse.

Kriminalforsorgen skal udvikles med Kriminalforsorgen for øje

Jeg er selvfølgelig fuldt ud klar over, at du som lokalpolitiker primært bekymrer dig om egnsudvikling i det nærområde, du er valgt i. Det har jeg den største respekt for. Der er behov for udvikling af landets yderområder på mange niveauer. Dog er jeg nødt til at påpege, at når Kriminalforsorgen er så nødlidende, at det står i vejen for udviklingen på retsområdet, så bør man ikke bruge Kriminalforsorgen til regionale eksperimenter.

Vi har i Fængselsforbundet en stor interesse i, at uddannelsen giver mest mulig mening for vores nye kollegaer, for Kriminalforsorgen og for samfundet, så retsområdet kan fungere sikkert og stabilt til glæde for alle.

Det betyder, at Kriminalforsorgen skal udvikles med Kriminalforsorgen for øje.

Slutteligt vil jeg stille mig skulder ved skulder med mine to tillidsrepræsentanter der, i denne omgang, gjorde opmærksom på problemet. Det er nemlig dem og deres kolleger der betaler for den fejlslagne uddannelsespolitik med en skole i Guldborgsund. De har nemlig ikke nok til at dække vagterne på Storstrøm Fængsel, og har ikke haft det siden fængslet åbnede i 2017.

Med venlig hilsen

Bo Yde Sørensen
Forbundsformand