PTSD

Post traumatisk belastningsreaktion.


PTSD er en psykisk tilstand, som man risikerer at udvikle, hvis man har været udsat for traumatiske hændelser. Symptomerne er blandt andet: Flashbacks, mareridt, søvnbesvær, irritation og vredesudbrud.

PTSD kom på Erhvervssygdomsfortegnelsen i 2005. Før 2005 kunne PTSD kun anerkendes efter en konkret vurdering og fremlæggelse for Erhvervsygdomsudvalget.

Behandling
PTSD kan behandles med psykoterapi, hvor man bearbejder sine traumatiske oplevelser og sine følelser. Der er ingen medicin, der hjælper på PTSD. Men hvis man udvikler en depression, kan man have gavn af at få antidepressiv medicin samtidig med psykoterapi.

Hvem går du til?
Hvis du har mistanke om, at du er ramt af PTSD, så kontakt din tillidsmand.