Gennemsnitsløn


Gennemsnitslønnen for fængselsbetjente i 2. kvartal 2022

Basisløn: 25.584 kroner
Tillæg: 2.909 kroner
I alt: 28.493 kroner (uden pension og særlige ydelser)

Note: Basislønnen er forskellig alt efter anciennitet. Tillæg er et gennemsnit af de faste tillæg en fængselsbetjent oppebærer, herunder kvalifikationstillæg og funktionstillæg eller personlige tillæg.
Kilde: Lønoverblik.