Gennemsnitsløn


Gennemsnitslønnen for fængselsbetjente:

Basisløn: 26.082 kroner
Tillæg: 3.763 kroner
I alt: 29.845 kroner

Note: 1. kvartal 2023. Basislønnen er forskellig alt efter anciennitet. Tillæg er et gennemsnit af de faste tillæg en fængselsbetjent oppebærer, herunder kvalifikationstillæg og funktionstillæg eller personlige tillæg.
Kilde: Lønoverblik. personalekategori og stillingsbetegnelse: fængselsbetjent.