Overenskomst


Her kan du læse om den grønlandske overenskomst for perioden 2012 – 2015.

Læs resultatpapiret overenskomst 2012 – 2015 her 
Se cirkulære om decentrale puljer til bland andet anstaltspersonale her

Læs resultatpapiret overenskomst 2009 – 2012 her 
Læs resultatpapiret overenskomst 2006 – 2009  her

Som resultat af overenskomsten 2006 blev visse løntillæg gjort pensionsgivende med 6% (ved Overenskomsten 2009 blev satsen forhøjet til 18%) og de berørte medlemmer har fået oprettet en såkaldt Aggukonto i PFA Soraarneq.

Læs om Aggukonto her

Se cirkulære om pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd i Grønland her.

Se i aftale af 14. august 2002 mellem Direktoratet og Dansk Fængselsforbund hvilke tillæg der er blevet pensionsgivende – læs her