Styrk den dynamiske sikkerhed

Samarbejde og relationer mellem indsatte og ansatte har afgørende betydning for både resocialisering og sikkerhed. Derfor må den dynamiske sikkerhed ikke udhules som resultat af en ensidig satsning på kontrol, mure og alarmsystemer. Fængselsforbundet mener tværtimod, at der er behov for at styrke den dynamiske sikkerhed i form af uddannelse, faglig udvikling og personalenormering.


99 UD AF 100: TÆT KONTAKT MED DE INDSATTE STYRKER SIKKERHEDEN
Holdningen er klar hos fængselsbetjente og værkmestre: Det daglige samarbejde med de indsatte er en forudsætning for tryghed og sikkerhed i fængslerne.


EKSPERT: DET ER RISIKABELT AT FJERNE RELATIONSARBEJDET FRA FÆNGSELSBETJENTE
Lise Billund er ph.d. ved Aalborg Universitet, Institut for Kommunikation og Psykologi, og har beskæftiget sig indgående med fængselsbetjentes dobbeltrolle i danske fængsler. Hun mener, det er risikabelt at svække den dynamiske sikkerhed i fængsler og arresthuse


HVAD BETYDER DYNAMISK SIKKERHED I PRAKSIS?
Vi har spurgt vores medlemmer i en spørgeskemaundersøgelse, hvad de forstår ved dynamisk sikkerhed. Her er 10 af de over 600 svar, som vi har fået