Grønland

Medlemmerne i Grønland er ikke omfattet af de samme regler som kollegaerne i Danmark. Grønland har sin egen tjenestemandslov, sin egen overenskomst, sine egne skalatrin og sine egne lokallønsaftaler.


I venstremenuen kan du skaffe dig et overblik over løn- og barselsforholdene for medlemmerne i Grønland, ligesom du kan klikke dig ind på de vejledende bestemmelser for Grønland.

Kriminalforsorgen i Grønland