16.09.2021

40-års jubilæum Søren Mortensen
Områdedirektør Anne Marie Heckchser går på pension
40-års jubilæum: Bjarne Karlsen
Dødsfald
40-års jubilæum Ole Møller
25-års jubilæum Bjarne Djarling
40 års jubilæum: Torben Jensen fra Silkeborg Arrest
40 års jubilæum: Knud Erik Kristiansen
Et langt arbejdsliv med mange tillidshverv
Kim Lundquist går på pension
Oliver Korn er ny tillidsrepræsentant for kollegaerne i transport- og bevogtningsenheden i København
Mindeord: Lars Westh
Hanne Munk er ny områdetillidsrepræsentant
40 års jubilæum: Knud Erik Kristiansen
40 års jubilæum: Henrik Farup Holm
40 års jubilæum: Peter Kærgaard Jensen
40 års jubilæum: Kim Lundqvist
Karsten Goul Pedersen har 25 års jubilæum i Kriminalforsorgen
Zenia Kragh har 25 års jubilæum i staten
40 års jubilæum: Vivi Poulsen, Ringsted Arrest