Afdeling Sjælland

 

Område Sjælland OFTR Henning Mørck 7255 3356
Områdekontor/rejseholdet MTR Jette Nielsen 72554585
Institution Storstrøm
Storstrøm Fængsel ITR Mads Holgersen 4031 1626
Institution Herstedvester
Herstedvester Fængsel ITR John Rasmussen 7255 6692
Institution Jyderup
Jyderup Fængsel ITR Nina Odgaard 7255 2200
Nykøbing Fængsel MTR Claus M. Olsen
institution Bøgestrømmen
Nykøbing Falster Arrest ITR Peter Steen Hansen 3020 3868
Næstved Arrest MTR Michael Laursen 7255 8220
Slagelse Arrest MTR Niels Wismann 5193 2837
Maribo Arrest Pt lukket
Institution Isefjord
Ringsted Arrest ITR John Strandskov 4084 0899
Holbæk Arrest MTR Sten Andersen 7255 8140
Kalundborg Arrest MTR Kim Lundqvist 4018 8602
Køge Arrest MTR Merethe Juul
Roskilde Arrest MTR Martin K. Lind Andreasen 2177 3123
Kif Avedøre MTR Susanne Brandi 7255 8227

—————————————————————————————————————————————–

  • OFTR: Områdefællestillidsrepræsentant
  • ITR: Institutionstilllidsrepræsentant
  • MTR: Matrikeltilllidsrepræsentant