Et stærkt fællesskab

Fængselsforbundet repræsenterer fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, uniformerede ledere og institutionsmedarbejdere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer vi fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen.

Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsvilkår.


ET STÆRKT FÆLLESSKAB – Du er en del af et sammenhold med fælles kultur og identitet. Vi er stærkere sammen end hver for sig.
LOKAL OPBAKNING – Du har en tillidsrepræsentant, der kender din arbejdsplads, dine kollegaer og dine faglige udfordringer. Forbundet er til stede i alle fængsler og arresthuse.
FAGLIG BISTAND – Du har en organisation i ryggen, som kender Kriminalforsorgen ud og ind. Vi er klædt på til at svare på alle spørgsmål, og står klar, hvis du kommer i klemme i en arbejdssag.
DIREKTE DEMOKRATI – Du er med til at bestemme, hvem der repræsenterer dig, og hvordan forbundet prioriterer sine kræfter.
KONTANTE FORDELE – Du kan spare penge ved at låne i Tjenestemændenes Låneforening og forsikre dig i TJM Forsikring. Du er omfattet af en ekstra gruppelivsordning, kan leje billige ferieboliger og meget andet.
STOR SYNLIGHED – Forbundet skaber opmærksomhed om dine arbejdsforhold i aviser, radio og tv. Vi er landets mest synlige faggruppe målt i forhold til antal medlemmer.
POLITISKE RESULTATER – Fængselsforbundet har skabt markante forbedringer for vores medlemmer siden 1913. Hverken Folketingets politikere, justitsministeren eller ledelsen i Kriminalforsorgen er i tvivl om vores holdninger.

Som medlem betaler du 505 kroner i kontingent, som dækker alle former for service. Du er altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant, områdetillidsrepræsentant eller forbundskontoret, hvis du har behov for hjælp eller rådgivning.

Det er vigtigt for Fængselsforbundet, at alle vores medlemmer har lige adgang til faglig bistand. Enkelte steder findes lokale sammenslutninger med et kontingent, der administreres af den lokale tillidsrepræsentant. Et medlemskab af en sådan sammenslutning er ikke nødvendig som adgangsbillet til den service, som Fængselsforbundet tilbyder.