Pension

Fængselsforbundet arbejder for flere seniorordninger og trygge pensionsvilkår. Vi har krav på en fair behandling, når vi trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet.


Som tjenestemandsansat i Kriminalforsorgen har du ret til pension, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet, efter du er fyldt 60 år, eller hvis du afskediges på grund af sygdom. Pensionens størrelse afhænger af løngruppe og anciennitet.

Læs om pensionsreglerne efter 1. januar 2019 her eller læse denne pjece om de overordnede rammer for vores pension:

Find aftaler og pensionssatser i venstremenuen.

Læs også:


Beregn din tjenestemandspension: Tjenestemandspension.dk