Pension

Fængselsforbundet arbejder for flere seniorordninger og trygge pensionsvilkår. Vi har krav på en fair pension, når vi trækker os tilbage.


Som tjenestemandsansat i Kriminalforsorgen har du ret til pension, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet, efter du er fyldt 60 år, eller hvis du afskediges på grund af sygdom. Pensionens størrelse afhænger af løngruppe og anciennitet.

Her er en kort gennemgang af pensionsreglerne for fængselsbetjente og værkmestre
Kriminalforsorgen kan ikke længere afskedige dig alene på grund af alder, så i princippet kan du blive ved, til du fylder 100 år, hvis helbredet ellers tillader det. Hvis du ikke har tænkt dig at blive ved så længe, er der forskel på reglerne, alt efter hvornår du er ansat.

Ansat inden 2007:
Alle nuværende uniformerede tjenestemandsansatte ansat inden 2007 har mulighed for at stoppe i tjenesten, når de fylder 60 år.

Ansat efter 2007: Hvis du er ansat efter 2007, og før 2018 kan du stoppe fem år før, du bliver folkepensionist. Er du ansat efter 2018, kan du stoppe tre år før, du bliver folkepensionist.

Fradrag hvis man stopper tidligere: Hvis du stopper, inden du bliver folkepensionist, er der et varigt fradrag i din pension. Jo tidligere, du stopper, jo større er fradraget. Der er forskel på fradragene, alt efter om du er ansat før eller efter 2019.

Reglerne om tjenestemandspension er komplekse. Det er en god idé at tale med Fængselsforbundet, inden du træffer beslutninger om din pension. Har I lokalt behov for en gennemgang af reglerne, kommer forbundet gerne ud. På Tjenestemandspension.dk kan du desuden se dine egne pensionsforhold.

Læs pjece om pensionsreglerne.
Læs mere om pensionsreglerne efter 1. januar 2019 her.
Læs artikel fra fagbladet: Nu har du ikke længere pligt, men ret til at gå på pension


Læs mere:
Pensionssatser
Aftaler
Efterløn
Bonus, hvis du bliver længere tid i jobbet.
Beregn din pension: Tjenestemandspension.dk
Forbundets pensionistafdeling