Pension

Fængselsforbundet arbejder for flere seniorordninger og trygge pensionsvilkår. Vi har krav på en fair pension, når vi trækker os tilbage.


Som tjenestemandsansat i Kriminalforsorgen har du ret til pension, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet, efter du er fyldt 60 år, eller hvis du afskediges på grund af sygdom. Pensionens størrelse afhænger af løngruppe og anciennitet.

Læs pjece om de overordnede regler.
Læs om pensionsreglerne efter 1. januar 2019 her.
Læs artikel fra fagbladet: Nu har du ikke længere pligt, men ret til at gå på pension


Læs mere:
Pensionssatser
Aftaler
Efterløn
Bonus, hvis du bliver længere tid i jobbet.
Beregn din pension: Tjenestemandspension.dk
Forbundets pensionistafdeling