Ny løn

Aftalen om det ny lønsystem for Kriminalforsorgens uniformerede personale trådte i kraft den 1. januar 2012.


De aftaler, der er forhandlet centralt, og som danner grundlaget for fastsættelse af basislønnen, kan ses her på siden.

Blanket: Egen indstilling, nyløn

Aftale om erfaringstillæg

Resultatpapir

Ny Løns Aftale

Tillæg til Ny Løns Aftale vedr. trepartsaftalen

Tillæg til Ny løns Aftale vedr. løngruppe 4

Tillæg til Ny løns Aftale vedr. udsættelse af forhandlingsdelegation for ledere

Ændring til Ny løns Aftale vedr. løngruppe 1

Pensionsaftale

Forhåndsaftale

Vejledning

Aftale om funktionstillæg ved overgang fra en stilling i løngruppe 2 til en stilling i løngruppe 3

Aftale om funktionstillæg til vagthavende og indsatsledere