Ny løn

Aftalen om det ny lønsystem for Kriminalforsorgens uniformerede personale trådte i kraft den 1. januar 2012.


De aftaler, der er forhandlet centralt, og som danner grundlaget for fastsættelse af basislønnen, kan ses her på siden.

Aftale om erfaringstillæg

Resultatpapir

Ny Løns Aftale

Tillæg til Ny løns Aftale vedr. løngruppe 4

Tillæg til Ny løns Aftale vedr. udsættelse af forhandlingsdelegation for ledere

Ændring til Ny løns Aftale vedr. løngruppe 1

Pensionsaftale

Forhåndsaftale

Vejledning

Aftale om funktionstillæg ved overgang fra en stilling i løngruppe 2 til en stilling i løngruppe 3

Indstillingsblanket til Ny Løn tillæg 2017

Aftale om funktionstillæg til vagthavende og indsatsledere