Vi får ny ferielov – hvad betyder det for dig?

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Som noget nyt er alle lønmodtagere omfattet af ferieloven. Det vil sige, at vi som tjenestemænd er omfattet og dermed også er dækket ind under de beskyttelser, der ligger i den. Den nye ferielov ændrer på den måde, vi optjener ferie på.

Fra forskudt til samtidig optjening
Som det er nu, optjener man sin ferie forskudt i forhold til år, man holder den i. Fremadrettet vil man løbende optjene ferie, det kaldes samtidighedsferie. Den nye lov skal sikre, at nye kollegaer på arbejdsmarkedet hurtigere kan optjene retten til betalt ferie. Det skaber lidt ændringer for os, der tidligere har optjent ferie forud, i hvert fald i overgangsperioden.

Den tidligere optjente ferie vil blive indefrosset og udbetalt, når du går på folkepension, som en slags ekstra pensionsopsparing. Du vil opleve, at du den 1. maj 2020 derfor ”kun” tilskrives 16,7 feriedage, da du fra første september 2020 vil optjene ferien løbende med 2,08 feriedage pr. måned. Vil du holde efterårsferie i oktober 2020, skal du derfor være opmærksom på at have feriedage nok, hvis du vil have løn under hele ferien.

Spørg din tillidsrepræsentant, hvis du er i tvivl om, hvordan den nye lov kommer til at påvirke dig.

Se video fra beskæftigelsesministeriet, der beskriver den nye ferielov 

Læs artikel om ferieloven fra Fagbevægelsens Hovedorganisation