Vejle Arrest viser vejen fremad

Mens resten af Kriminalforsorgen bløder, har Vejle Arrest nemt ved at fastholde sine medarbejdere.

Man mærker det straks, når man træder ind ad døren: Vejle Arrest har fat i noget
af det rigtige. Noget af det som man savner rundt om i Kriminalforsorgen.

Der er pænt og vedligeholdt, og faciliteterne er tip top i den røde murstensbygning fra 1981.

Og der er ikke bare tale om en pæn indpakning, forsikrer tillidsrepræsentant Jan Bruun: ”Vi har det godt og er glade for at være her.”

Han fortæller om den udvikling, arresthuset har været igennem de senere år, hvor der er sat ind på alle fronter for at forbedre arbejdsmiljøet.

”Mens Kriminalforsorgen har været på vej ned, er vi gået den modsatte vej – vi er gået opad,” siger han.

Arbejdsmiljørepræsentant Christian Lund bekræfter det positive billede: ”Det er ikke bare noget, vi bare siger, vi mener det faktisk. Det er ikke tilfældigt, at vi har haft en grøn smiley for arbejdsmiljø siden 2017.”

De to kollegaer mener, at hemmeligheden i høj grad er en god ledelse med tillid til medarbejderne.

”Her har vi ingen kløfter i personalegruppen. Jørns dør står altid åben, og han forstår at inddrage os. Alle skal bidrage, og vi tør tage beslutninger selv uden at spørge. Vi ved, at chefen har vores ryg,” siger Christian Lund.

Alle medarbejdere har ansvarsområder og er med til at forbedre arbejdsvilkårene i huset.

”Vi har højt til loftet. Der er plads til at diskutere tingene uden at blive uvenner, og alle må komme med en skør idé. Vores motto er: Hvad er det værste, som kan ske?” siger Jan Bruun.

Der er blandt andet kommet ny vagtstue, nye kontorer, der er etableret køkkener til de indsatte og tre atriummer mellem bygninger er indrettet, så de indsatte kan bruge dem som udearealer. Førhen var de bare til pynt.

Seneste tiltag er et dækcenter, som er indrettet i en sidebygning. Her kan indsatte tage et AMU-kursus som dækmontør.

Værkmester Dennis Siemsen er glad for at kunne tilbyde andet til de indsatte end julehjertefletning: ”Det er vigtigt, at vi har nogle gode beskæftigelsestilbud til indsatte. Det er nok også årsagen til, at stort set alle indsatte er i beskæftigelse,” siger han.

Standard max
Arresthuset har også en anden tilgang til de indsatte. De kalder den standard max.

Enhedschef Jørn Støvring forklarer: ”I andre institutioner tager man udgangspunkt i en minimumstandard for de indsatte, hvor man skal gøre sig fortjent til ekstra goder. Her gør vi det modsat. Vi har en maksimumstandard, hvor vi giver de indsatte gode forhold, så længe de overholder reglerne.”

”Alle indsatte kan få lov at grille ude i gården i det gode vejr, og man har mulighed for at gå en ekstra tur og være med til at lave mad. Men går du over stregen, og kalder du en betjent idiot, mister du goderne. Ingen får frataget deres rettigheder, men de får heller ikke noget ekstra,” siger Jørn Støvring.

Det sker dog sjældent, at det er nødvendigt med skærpelser. Den dynamiske sikkerhed fungerer. Der har ikke været volds- eller trusselsepisoder i over tre år.

Og nu vi er ved tallene: Sygefraværet blandt de ansatte svinger mellem 2 og 5 dage i snit om året. Det er fem gange mindre end i resten af Kriminalforsorgen.

Overbelæg

Er der slet ikke noget negativt at fortælle om? Det kunne være, at arresthuset konstant har overbelæg.

”Lige nu har vi to i hobbyrummet og en i et af vores besøgslokaler. Der er altid tryk på,” siger Jan Bruun, dog uden at virke rystet over situationen: ”Vi har overskud til at tale med dem. Det er det vigtigste.”

Tillidsrepræsentanten kommer til sidst alligevel med et enkelt kritikpunkt: ”Vi bliver målt på handleplaner og urinprøver; ikke på samtaler med de indsatte. Dermed bliver vi ikke målt på det, som betyder noget. Sådan burde det ikke være.”

Det ændrer dog ikke ved, at Jan Bruun har svært ved at skjule sin glæde ved at arbejde i arresthuset.

Af Søren Gregersen