Referat af CSU møde den 7. december 2017

Hermed udsendes godkendt referat af CSU-møde d. 7. december 2017.

Læs referat fra mødet her

Med venlig hilsen

Kim Østerbye
forbundsformand