Referat af møde i CASU den 30. juni 2022

Der er holdt møde i det Centrale Arbejdsmiljø- og Samarbejdsudvalg den 30. juni 2022.

Du kan se referatet her

Med venlig hilsen

Bo Yde Sørensen
forbundsformand