Forslag til dagsorden til HB-møde den 8.-9. maj 2018

Kære hovedbestyrelse

Til hovedbestyrelsesmødet den 8.-9. maj kan områderne indsende forslag til dagsorden.
Jævnfør forretningsordenen for Hovedbestyrelsen skal forbundskontoret modtage disse punkter senest 10 dage før afholdelse af mødet.

Jeg vil gerne opfordre til, at der indsendes punkter til dagsorden, hvis I mener, at der er behov for at drøfte relevante forhold, og at forslagene er motiverede, således at vi får en kvalificeret drøftelse.

Jeg skal bede jer om at indsende forslag senest onsdag den 25. april kl. 12.00

Med venlig hilsen

Kim Østerbye
forbundsformand