04.07.2024

Ny overenskomst for grønlandske anstaltsbetjente på plads

Finansministeriet og centralorganisationerne har forhandlet en ny overenskomst på plads for statens tjenestemænd i Grønland. En aftale som ikke har været fornyet siden 2020.

Den nye aftale betyder, at anstaltsbetjentes løn kommer tættere på det danske niveau.

Anstaltsbetjentene i Grønland har tidligere tjent omkring 4.500 kroner mindre om måneden end deres danske kollegaer. Derfor forhandlede Fængselsforbundet et udligningstillæg på plads i 2020, der udlignede differencen mellem dansk og grønlandsk tjenestemandsløn. Aftalen blev forlænget i 2023 til udgangen af marts 2026.

Nu suppleres denne aftale med den nye overenskomstaftale. Aftalen gælder med tilbagevirkende kraft og løber i en seksårig periode fra 1. april 2020 til 31. marts 2026. Den indeholder generelle lønreguleringer og overgangstillæg, der kan sikre op til 60.000 kroner ekstra pr. anstaltsbetjent.

Forbundssekretær René Larsen er glad for, at aftalen endelig er på plads: ”Det har taget alt for lang tid. Men vi er tilfredse med, at vi nu langt om længe får en aftale, som betyder, at lønnen udlignes yderligere mellem Grønland og Danmark,” siger forbundssekretæren.

Fængselsforbundet vil nu begynde forhandlinger med Kriminalforsorgen om en ny lønaftale for Grønland.

”Vi har længe efterspurgt en ny lokal aftale, hvor vi får tillægsdelen til lønnen justeret og genforhandlet, men vi har ventet på, at overenskomstaftalen faldt på plads,” siger René Larsen.

I overenskomstperioden starter der desuden en proces om permanent ligestilling af løn- og ansættelsesvilkår for statens tjenestemænd i Grønland og Danmark. Fængselsforbundet indgår i arbejdet, som skal udmøntes i ny lovgivning, vilkår og aftaler med virkning fra april 2026.

Så meget får du
Den nye overenskomstaftale vil allerede fra august være at se på mange af anstaltsbetjentenes lønseddel.

I kroner og ører ser regnestykket således ud:

1. april 2020 – 31. marts 2024: 11.900 kroner årligt.
1. april 2024 – 31. marts 2025: 8.200 kroner.
1. april 2025 – 31. marts 2026: 4.100 kroner.

Har du været ansat som anstaltsbetjent siden 1. april 2020, kan du altså forvente at modtage 47.600 kroner ekstra pr. 1. april 2024.

Er du ansat i den fulde periode, kan du se frem til at modtage i alt 59.900 kroner ekstra, når vi når 2026.

Som et ekstra led i aftalen er parterne blevet enige om, at antallet af uger med lønnet orlov i forbindelse med graviditet og barsel udvides med i alt 17 uger fra 1. april 2024.

Af Sille Augustinussen

Permanent ligeløn til anstaltsbetjentene i Grønland