07.06.2024

Visualisering af Alex Poulsen Arkitekter + ERIK Arkitekter

Det nye arresthus tager form

Sjællands store arrest står klar om fem år. Byggeriet betyder dog nødvendigvis ikke lukning af de gamle arresthuse.

De nordsjællandske kommuner ville ikke vide af det, men Slagelse sagde ja: Og om alt går vel, åbner der et stort arresthus på Marsk Stig i 2019.

Planerne er nu så fremstrakte, at man går i gang med borgermøder og jordbundsundersøgelser, ligesom der også er fundet en bygherrerådgiver og en totalrådgiver for projektet.

Der bliver tale om en meget stor institution med plads til 400 indsatte, som også vil fungere som lukket fængsel. Institutionen vil øge fleksibiliteten på tværs af Kriminalforsorgen med mulighed for flere regimer og sikkerhedsklasser.

Målet er at etablere en tidssvarende institution, fortæller økonomidirektør i Kriminalforsorgen, Christian Trøst: ”Der vil være toilet og bad på cellerne. Og bedre muligheder for fællesskab, undervisning, behandling, besøg og beskæftigelse for arrestanter end der er i de ældre arresthuse.”

Der vil også være effektive muligheder for sektionering og fokus på at forhindre ulovlig kommunikation. Arresten får derudover videoret og en særligt sikret afdeling.

Visualisering af celle. Af Alex Poulsen Arkitekter + ERIK Arkitekter

Kommer jobbet som fængselsbetjent til at adskille sig i det nye arresthus i forhold til de gamle arrester?
”Som medarbejder i det nye områdearresthus vil man gå på arbejde i nye og moderne bygninger, hvor der er tænkt over arbejdsgange. Faciliteterne sikrer en høj grad af sikkerhed og et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet prioriteres blandt andet med et personalehus, hvor der er undervisningslokaler, motionsrum og sovepladser for de ansatte. Derudover etableres der en særskilt indhegnet, oplyst parkeringsplads dedikeret til personalet,” siger økonomidirektøren.

Hvilke erfaringer tager I med fra de seneste byggerier – fx Storstrøm Fængsel?
”Kriminalforsorgen drager altid erfaringer fra egne og især skandinaviske byggerier, når der bygges nyt. Som eksempel på dette placeres arresten med god plads omkring sig og tæt på hovedfærdselsårer, hvilket højner sikkerheden og giver gode tilkørselsforhold. Derudover hentes der inspiration på andre områder – lige fra bygningernes placering på grunden til principperne for besøg af udefrakommende. Så det er både erfaringer med konkrete løsninger for bygningerne og de grundlæggende principper, der sikrer en god hverdag og høj sikkerhed.”

Forventer I at lukke de gamle sjællandske arresthuse, når det nye åbner?
”Vi bygger nye pladser, fordi vi har brug for kapacitet, og det vil vi også have brug for i flere år frem,” siger Christian Trøst.

Visualisering af Alex Poulsen Arkitekter + ERIK Arkitekter

Erfaring fra Enner Mark og Nuuk
Arkitektfirmaet Friis & Moltke er en af flere partnere i projektet. De kommer med erfaringer fra lignende projekter. Markedsdirektør Anders Christian Bregnballe siger: ”Vi glæder os til at komme i gang med det spændende projekt, som giver os mulighed for at bygge videre på den erfaring og ekspertise, vi har fra tilsvarende projekter, blandt andet fængslet Enner Mark i Horsens og Anstalten i Nuuk. Vi ser frem til at omsætte de høje krav til god arkitektur, der gør en positiv forskel.”

Af Søren Gregersen