07.06.2024

Kilde: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Forsikringsudgiften er steget igen

Fængselsbetjente er stadig landets dyreste at forsikre
I løbet af fem år er Kriminalforsorgens udgift til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES) øget fra 5.157 kroner til 8.425 kroner pr. medarbejder.

Fængselsbetjente tilhører dermed stadig den erhvervsgruppe, som er dyrest at forsikre i Danmark. Til sammenligning koster det kun 211 kroner om året at forsikre medarbejdere på et sygehus. Det koster altså over 40 gange så meget at forsikre en fængselsbetjent som en sygeplejerske.

Det er millionerstatninger til syge medarbejdere, som har sendt forsikringspræmien i vejret i fængselsbetjentenes branchegruppe, som også omfatter politifolk, soldater og brandmænd.

AES udbetaler ofte millionerstatninger til skadede medarbejdere.

Alene i 2023 vandt Fængselsforbundet sager til en værdi af 182 millioner kroner i form af engangserstatninger og løbende udgifter fremover.

En undersøgelse fra VIVE har tidligere vist, at omfanget af PTSD blandt fængselsbetjente er meget større end blandt politibetjente og krigsveteraner.

Erstatningerne til fængselsbetjente er dermed formentlig med til at trække udgifterne til AES op. Dette underbygges også ved, at AES-satsen lå på 11.000 kroner pr. medarbejder, da Kriminalforsorgen i 2007 havde sin egen branchegruppe. Det vil sige 2.500 kroner højere end i dag.

At fængslerne i dag indgår i en bredere branche, betyder altså, at Kriminalforsorgen sandsynligvis slipper med en billigere forsikringspræmie. omvendt er det en ulempe for de øvrige arbejdsgivere i branchen, som er med til at finansiere sygeerstatninger for fængselsansatte.

Millioner at spare
Fængselsforbundets tovholder på arbejdsmiljøområdet Henrik Thøgersen er skuffet over, at fængselsbetjentene gang på gang topper listen over farlige job.

”Det er frustrerende, at antallet af arbejdsskader i Kriminalforsorgen fortsat er meget højt. Der er desværre ikke noget, som tyder på, at det bliver mindre belastende at arbejde i landets fængsler,” siger forbundssekretæren.

Han mener, at de store udgifter til sygdomsforsikring viser, at Kriminalforsorgen bør være bedre til at forebygge arbejdsskader.

”Det her handler om, at det skal være mere trygt at arbejde i Kriminalforsorgen. Hvis den indsats lykkes vil det også have den sideeffekt, at Kriminalforsorgen sparer penge på AES-bidraget,” siger Henrik Thøgersen.

ERHVERVSSYGDOMSFORSIKRING
Arbejdsgivere er forpligtet til at betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring(AES), så der er penge, hvis en medarbejder bliver ramt af en arbejdsskade. Bidraget bestemmes ud fra udgifterne til erstatninger i den branche, virksomheden er en del af.

Af Søren Gregersen

Erstatninger slår ny rekord