Statens ansatte siger ja til overenskomstaftalen

Selvom Fængselsforbundets medlemmer stemte nej, blev det samlet set et ja til overenskomstforliget.

Blandt OAOs medlemmer stemte 81 procent ja og 19 procent nej. Stemmeprocenten var 52 procent.

Overenskomsten træder i kraft 1. april 2021. Det betyder en lønstigning på 200-300 kroner pr. måned for Fængselsforbundets medlemmer.

Fængselsforbundet anbefalede sine medlemmer at stemme nej, fordi forbundets krav ikke kom med i aftalen. 99 procent af forbundets medlemmer stemte nej til overenskomsten. Også Dansk Jernbaneforbunds medlemmer stemte nej. Her var der 93 procent, som afviste overenskomsten. Blandt alle øvrige forbund var der opbakning til forliget.

Fængselsforbundets formand mener, det giver stof til eftertanke, når to tjenestemandsforbund klart afviser et overenskomstforlig.

”Det er et vink med en vognstang om, at vores medlemmer er stærkt utilfredse med resultatet. Det kommer til at indgå i evalueringen af overenskomstforløbet,” siger Bo Yde Sørensen.

FORLIGET UDMØNTES OVER TRE ÅR:

1. april 2021: 0,80 procent
1. oktober 2021: 0,30 procent
1. april 2022: 1,19 procent
1. oktober 2022: 0,30 procent
1. april 2023: 1,48 procent
1. oktober 2023: 0,35 procent


Stort nej til overenskomstforliget