Trivselsmåling og IAPV iværksættes

Den 5 oktober lanceres en ny trivselsmåling i Kriminalforsorgen, samtidig er den denne gang fulgt af en IAPV.

Forbundet opfordrer alle medlemmer til at deltage i undersøgelserne og derved bidrage til et kvalificeret billede af arbejdsmiljøet. Der sker mange forandringer i øjeblikket, både strukturelle og faglige, som udfordrer arbejdsmiljøet og det er afgørende vigtigt for arbejdsmiljøorg. at have noget konkret at arbejde ud fra.

Så find et tidspunkt, hvor der er den fornødne tid og ro til at udfylde undersøgelserne, – meget gerne med konstruktive kommentarer.

Arbejdsmiljøhilsner
Allan Kjær