Tillidsreform på Nyborg og Kragskovhede

Regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne indgik i juni 2013 en aftale om samarbejde om modernisering af den offentlige sektor. Nu skal der sættes handling bag aftalens principper, så de bliver bærende for samarbejdet mellem ledere og medarbejdere i den offentlige sektor. Formålet er at fokusere ressourcerne, forbedre servicen og effekten af indsatserne samt at skabe attraktive arbejdspladser.

Referat styregruppemøde 18.juni 2015

Cases forår 2015 fra Nyborg og Kragskovhede

Læs mere om tillidsreform i det offentlige