Arbejdsmiljøorganisationen er på plads

Så er valgene til Kriminalforsorgen nye arbejdsmiljøorganisation overstået og skal til at virke. Det nye led er områdearbejdsmiljøudvalgene, som bliver et meget vigtigt bindeled mellem det lokale og det centrale nivaeu.

Tilllykke til alle de valgte og rigtig god arbejdslyst – der er udfordringer nok, at tage fat på.

CAU

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midt og Nordjylland