20.04.2024

Mette Nielsen, forbundssekretær i Fængselsforbundet

Spænd sikkerhedsnettet ud under alle PTSD-ramte

Dette debatindlæg er trykt som en kommentar i Berlingske Tidende den 4. maj 2022


Posttraumatisk stresssyndrom er desværre ikke en lidelse, der kun er tidligere udsendte soldater forundt.

Til gengæld er hjælpen langt mere grundigt udfoldet for soldaten end for andre faggrupper.

Der er spændt et særligt sikkerhedsnet under soldaten, når han eller hun bliver syg. Der er for eksempel et veterancenter, man kan søge hjælp i, og der tilbydes hjælp til både den syge og familierne, der lider under, at far, mor, hustru eller mand er blevet syg af at være i krig.

Det er helt på sin plads, at den PTSD-ramte soldat bliver tilbudt omfattende hjælp. Det er en altødelæggende lidelse, der gør det svært at opretholde det liv, man kender. Det gælder både i forhold til arbejdet og i forhold til den familie, man er en del af.

Men hjælpen burde udvides til også at gælde andre faggrupper, hvor lidelsen desværre også ofte rammer.

Fængselsforbundet har længe kæmpet for, at PTSD-ramte fængselsbetjente bliver sidestillet med soldaterne, og der har også været gode ansatser undervejs.

Justitsminister Søren Pape Poulsen foreslog i 2019, at man oprettede et rådgivnings- og et støttecenter for PTSD-ramte fængselsbetjente, hvor nuværende og tidligere betjente og deres pårørende kunne få hjælp.

Det er endnu ikke blevet en realitet.

Justitsminister Nick Hækkerup fik søsat, at VIVE undersøgte problematikken med PTSD hos blandt andet fængselsbetjente og politibetjente.

Rapporten fra 2020 viser, at 11,4 procent af nuværende og tidligere fængselsbetjente, værkmestre og transportbetjente har en diagnose på en svær belastning herunder PTSD. I politiet er det 3 procent.

Blandt de 26.000 soldater, som blev udsendt fra 1992 til 2009 havde 2,9 procent en diagnose på en svær belastning herunder PTSD.

På baggrund af VIVES rapport iværksatte justitsministeren nogle tiltag, der skulle forbedre forholdene for PTSD-ramte fængselsbetjente og politibetjente.

Men der er stadig lang vej igen.

Der gælder for eksempel særlige regler for soldater, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer arbejdsskadesager i forbindelse med PTSD. Samtidig har regeringen besluttet, at der skal hentes eksperter ind i Erhvervssygdomsudvalget, som har kendskab til veteranernes arbejdsforhold. De skal sikre specialiserede vurderinger, når der skal træffes afgørelser i soldaternes arbejdsskadesager.

PTSD er i sin definition en følge af en eller flere voldsomme oplevelser, et menneske har været ude for. Det kan være soldaten, der har været i krig og set død og ødelæggelse. Men det kan også være fængselsbetjenten, der har været vidne til selvmord eller som er blevet overfaldet. Det kan også være politibetjenten, der er blevet beskudt i tjenesten.

Alligevel er hjælpen altså stadig skævt fordelt, og soldaternes PTSD får en form for særstatus.

Lad os nu komme i mål med at behandle alle PTSD-ramte lige og give alle den hjælp og det sikkerhedsnet, der er essentielt for, at de kan komme nogenlunde på fode og leve med deres lidelse.

Af Mette Nielsen, forbundssekretær i Fængselsforbundet

PTSD er mere udbredt blandt fængselsbetjente end politibetjente og tidligere udsendte soldater. Note : Diagnose for en reaktion på svær belastning inkl. PTSD blandt nuværende og tidligere ansatte. Kilde: VIVE