08.04.2024

48-timers-reglen overholdes nidkært

Jeg er en af de mange, som har fået kompensation efter Kriminalforsorgens brud på 48-timers-reglen.

Det er selvfølgelig ikke godt, når en stor statslig institution bliver ramt af sådan en sag, men personligt er jeg Kriminalforsorgen taknemmelig for den mulighed, jeg gennem årene har haft for at supplere min løn med lidt ekstra.

Nu bliver reglen overholdt nidkært, måske for nidkært.

Reglen siger, at man må arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit henover fire måneder. Vi har som bekendt 37-timers arbejdsuge på dagvagter og 34 timer aften/nat. Altså i gennemsnit cirka 36 timer om ugen. Det vil sige, at man omtrentligt burde kunne arbejde mindst 50 timer ekstra om måneden uden at bryde reglen, men når jeg arbejder cirka 36 timer over om måneden, får jeg besked på, at jeg ikke må arbejde mere, selv om min egen høkerberegning viser, at jeg burde kunne arbejde 50 timer mere hen over de fire måneder, før jeg reelt bryder EU-reglen.

Det er muligt, at jeg har misforstået måden, reglen skal fortolkes på, men ledelsen vil ikke give indsigt i regnestykket, hvilket jeg synes, er ejendommeligt. Det virker også ulogisk, at man bliver bremset i at arbejde over så mange timer, inden reglen brydes, når nu vi står i en situation med nedposteringer og tvangsoverarbejde, ja, faktisk så meget overarbejde, at vi bliver belønnet med ekstra honorering for overarbejde. Det hænger vist ikke helt sammen.

Noget andet Kriminalforsorgen måske bør overveje, inden man unødvendigt bremser sine medarbejdere i at tjene lidt ekstra er, at det gør Kriminalforsorgen mindre attraktiv for nye, hvis man som ung kan arbejde og tjene mere andre steder, hvor man udnytter reglerne fuldt ud.

Med venlig hilsen

Carsten Normann Munk
Arresthuset i Aalborg