17.04.2024

Kære direktør: det er ikke kun de unge, vi har brug for

Jeg vil gerne knytte en kommentar til den artikel i sidste nummer af fagbladet, hvor direktøren udtaler sig om rekruttering.

”Vi planlægger at komme ud i alle hjørner af landet for at ramme de unge på ungdomsuddannelserne,” skriver hun.

Kære direktør. Hvis I tror, at de er det segment, vi har brug for som kollegaer, så er det klart, I fejler. Jeg har i flere år undret mig over, hvorfor I bruger for eksempel Radio Nova til reklamespots, en kanal, der henvender sig til de unge på 25 år og under. Men med din udmelding forstår jeg nu sammenhængen.

Vi har ikke brug for de helt unge, som er et sted i livet, hvor de stadig mangler livserfaring. Vi har brug for voksne. Mennesker med benene godt plantet i deres eget liv. Som har prøvet lidt af hvert og ad den vej pejlet sig ind på, hvad de er gode til, og hvordan de ser på deres rolle og ansvar i samfundet.

Man skal ikke behandles som et guldæg som elev. Og hvis man kommer med den drøm på vores afdeling, bliver man desværre slemt skuffet. Man skal være klar, man skal stole på sig selv og sine kollegaer. Man skal have en udpræget situationsfornemmelse for, hvornår man skal skære af, og hvornår man skal lade være. Man skal hver dag være villig til at gå en ekstra mil for holdet, og ikke tvivle på, at vi alle er afhængige af hinandens kompetencer.

Derfor skal vores nye kollegaer have det mod og den livserfaring, der skal til i forhold til at møde ekstreme mennesker i ekstreme situationer og kunne håndtere andre menneskers kriser og adfærd. Det kan man ikke som helt ung, og derfor bliver de unge skræmt af, at det er for stor en mundfuld og for stort et ansvar.

Sæt jeres fokus på den gruppe, der er ti år ældre. Som har været lidt omkring i livet, og som kan se sig selv være en stærk del af kæden i hverdagen.

Pres på for at få løn under uddannelse tilbage, så etablerede mennesker kan se sig selv skifte fag i en voksen alder uden at ramme hele familien. Jeg går selv på en afdeling med en høj gennemsnitsalder. Vi stoler på hinanden og vores fælles værd, og ingen af os vil undvære den afdeling, vi har bygget op. Det kan godt lade sig gøre at skabe arbejdsglæde, når man ved, at man ikke er alene.

Hold hovedet koldt og hjertet varmt. Alt kan lade sig gøre med de rigtige mennesker omkring dig, både fagligt og menneskeligt.

Fængselsbetjent Ditte Reinhold, Storstrøm Fængsel

Kære Ditte Reinhold: Jeg er enig – og derfor rekrutterer vi bredt

Jeg er rigtig glad for dit indlæg. Af flere grunde. For det første på grund af det engagement dit indlæg viser. For det andet fordi det er lige præcis

sådan, jeg mener, vi skal udvikle Kriminalforsorgen. Ved at sige hvordan ting kan blive bedre og ved at turde at blande sig i debatten.

Lad mig dog starte med at præcisere. Vi har ikke kun fokus på unge. Vi har et målrettet ønske om at rekruttere bredt, og derfor har vi det seneste

år gennemført store online kampagner, haft radiospots på kanaler i hele landet, reklameret i landsdækkende aviser og indrettet en rekrutteringslastbil, som har besøgt byer fem dage om ugen. Med det har vi prøvet at ramme mange forskellige potentielle ansøgere i alle relevante aldre.

Men jeg er også enig med dig. For selvfølgelig skal vores elever være klar til den virkelighed, de møder. De skal have den rette ballast. Derfor gør vi meget ud af at sikre, at de både fysisk og psykisk er egnede. Vi må dog erkende, at det nuværende arbejdsmarked er meget udfordrende. Potentielle ansøgere står ikke i kø. I den forbindelse er det også vigtigt, at vi alle tager godt imod de nye elever, vi får. Det er der, I kan gøre en enorm forskel, og det ved jeg, I gør.

Vi skal tiltrække flere, men vi skal også genansætte og fastholde de dygtige medarbejdere, vi allerede har. I hænger ikke på træerne, og I er omdrejningspunktet for Kriminalforsorgen. Det kræver, at hverdagen er mere smidig, og derfor involveres I i tiltag, der kan lette presset. Det har blandt andet medført tidligere fastlåsning af vagtplaner, forenkling af arbejdsgange og et ønske om at styrke kompetenceudviklingen. Tiltag, der har været efterspurgt, og som forhåbentligt skaber glæde og gør balancen mellem arbejds- og privatliv bedre.

Lige nu er det næste vigtige skridt, at der landes en flerårsaftale, så vi kender rammerne for de næste års arbejde. Vi er ikke i mål. Men vi er på  vej, og som du skriver: Med de rigtige mennesker, både fagligt og menneskeligt, får vi den stærkeste gruppe af medarbejdere. Det er vores løsning på at skabe den stærkeste kriminalforsorg.

Direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliasen