07.06.2024

Er Slagelse Arrest en god idé?

Jeg gør mig tanker om, hvorvidt et arresthus til 400 personer i Slagelse er en bureaukratisk opfindelse? I hvert fald er der tale om en centralisering uden sidestykke i arresthusenes århundrede lange historie.

Såfremt man lukker samtlige arresthuse på Sjælland, minus Helsingør og Køge, vil der nedlukkes med cirka 200 pladser. Med det nye arresthus til 400, har man endog øget den nuværende kapacitet med 200 pladser.

Vupti! På én gang øger man kapaciteten på Sjælland med omkring 200 pladser vel at mærke med det samme personale. Man må gerne kalde mig Mads, hvis den uniformerede styrke øges tilsvarende med mængden af pladser. Er personalemanglen forsvundet på bureaukraternes bord? Og hvor blev 1980’erne og 1990’ernes smukke ideer af om nærhed, uddannelse, ADL, humanisme, positiv påvirkning og så videre af?

Nu er det vel også sådan, at de forskellige politi- og retsinstanser givet vil forvente, at servicen fra Kriminalforsorgen ikke forringes. I sådan et kæmpehus vil jeg nok sætte et meget stort spørgsmålstegn ved den fulde effekt af for eksempel dommerafsagte isoleringer.

For at leve op til de andre etaters forventninger vil et centralt arresthus medføre en voldsom stigning i transporter og vagter til alskens opgaver på Sjælland og sikkert tillige Falster og Lolland.

I disse tider, hvor man skal være bevidst om CO2 og energispare, så burde ideen måske være skudt i sænk for længst. Man vil nok henvise til udviklingen, men hvorom alting er, så bliver der brug for meget mere transportpersonale og en gedigen vognpark. Til sidst skal man ud på det frie marked for at hverve mere personale, et marked der i dag sukker efter mere arbejdskraft.

Nu ved jeg ikke, hvad en sådan kæmpe arrest vil koste. Til gengæld ved jeg, at arresthuset i Helsingør var et særdeles billigt byggeri.  Sikkerhedsmæssigt ikke så ringe. Naturligvis er der sket ændringer for at gøre arresten mere sikker og funktionel. Ikke for at slå til lyd for den form for byggeri, men det økonomiske spiller velsagtens også ind.

Har man skelet til Kriminalvården hinsidan? De står for al transport, men har naturligvis det nødvendige personale.

Godt nok er det 20 år siden, jeg gik på pension, men mit virke fra 1965 til 2002 har gjort mig mistænksom, når det drejer sig om jakkerne og slipsenes indsats for frontpersonalet.

Har man for resten rejst spørgsmålet for den samlede advokatstand? De skal jo vænne sig til at leve mange mile på de sjællandske landeveje.

Johnny Aagaard
Pensioneret fængselsbetjent