20.04.2024

Tidligere inspektør støtter personalet i Herstedvester

Herstedvesters tidligere inspektør, Hans Jørgen Engbo, slår fast, at personalet handlede fuldstændig korrekt under fangeflugten. Han er derfor uforstående over for justitsministerens kritik.


Peter Madsens undvigelse fra Herstedvester fængsel

Af Hans Jørgen Engbo

På baggrund af godt 40 års ledelseserfaring i danske fængsler, heraf seks år som fængselsinspektør i Herstedvester Fængsel (2007-2013) finder jeg anledning til at komme med følgende udtalelse i tilknytning til Kriminalforsorgens redegørelse om undvigelsen den 20. oktober 2020 fra Herstedvester Fængsel og justitsministerens kommentar hertil:

Jeg finder det først og fremmest værd at bemærke, at Kriminalforsorgens sikkerhedstaskforce har fastslået, at Herstedvester Fængsels beredskabsplan, herunder afsnittet om gidseltagning, følger aktuelt gældende standarder, og at personalet i den konkrete situation fulgte planen. Redegørelsen om hændelsesforløbet den 20. oktober viser, at fængselspersonalet handlede resolut og fokuseret med det resultat, at man ikke på noget tidspunkt lod Peter Madsen ude af syne og derved sikrede, at politiet kunne anholde ham allerede få minutter, efter at han med sit gidsel slap ud gennem fængslets port. Takket være fængselsbetjentenes flotte indsats mislykkedes Peter Madsens forsøg på undvigelse.

Det er på denne baggrund overraskende, at justitsminister Nick Hækkerup i sin pressemeddelelse helt undlader at rose fængselspersonalet.

Det er på denne baggrund overraskende, at justitsminister Nick Hækkerup i sin pressemeddelelse helt undlader at rose fængselspersonalet og i stedet rejser stærk kritik af fængslet ved at betegne det som »fuldstændig åbenlyst, at der har været alvorlige huller i sikkerheden«. Ministeren henviser til nogle daglige rutiner i fængslet, som menes at have været medvirkende til, at gidseltagningen kunne gennemføres. Denne konklusion er ministeren oven i købet kommet frem til, inden politiet har afsluttet en undersøgelse, som kan belyse, hvordan Madsen er kommet i besiddelse af de våbenattrapper, som han benyttede ved gidseltagningen.

Nu har man pålagt fængslet at foretage en række ændringer i de daglige sikkerhedsrutiner. Det er muligt, at disse ændringer kan forhindre en gidseltagning efter Madsens koncept, men gidseltagninger kan foretages på mange måder og med langt skarpere og farligere metoder.

Når hertil kommer, at vi skal mange årtier tilbage i tiden for at finde en vellykket undvigelse fra Herstedvester Fængsel, er de nu indførte og planlagte skærpelser efter min mening stærkt overdrevne og unødvendige. Og eftersom nogle af de indførte stramninger vil indebære ganske mærkbare indgreb i de indsattes og personalets dagligdag og dermed forringe klimaet i fængslet, ser jeg en risiko for, at de psykiatriske og psykologfaglige opgaver, som er fængslets kerneopgaver, får langt vanskeligere vilkår, og at undvigelsestrangen – eller »undvigelsesparatheden«, som redegørelsen kalder det – vil vokse blandt de indsatte. Det samlede resultat af bestræbelserne kan således meget vel blive en øget – og ikke en mindsket – risiko for undvigelse og andre sikkerhedsbrud.

Dette gælder ikke mindst, hvis man ikke ansætter mere personale. Nogle af de planlagte tiltag er ret personalekrævende, og hvis disse opgaver skal løses uden ansættelse af mere personale, vil det gå udover løsningen af andre opgaver med deraf følgende yderligere forringelse af sikkerheden.


Opbakning til Herstedvester fra uventet kant

Herstedvesters tillidsrepræsentant: Vi har sagt det i årevis

Hver tredje fængselsbetjent i Herstedvester er væk