07.06.2024

Dødsfald – John Rasmussen

Det var en meget trist morgen torsdag den 14. december, da vi fik beskeden om John Rasmussens alt for tidlige død.

John Rasmussen blev ansat på Anstalten ved Herstedvester i april 1986 og blev meget hurtigt engageret i det faglige arbejde.

I 1993 blev han valgt som formand i lokalafdelingen og medlem af forbundets hovedbestyrelse. Han har været engageret i forbundets arbejde i mere end 35 år, blandt andet som redaktør for fagbladet gennem en årrække.

John var uhyre omhyggelig og kompetent i sit tillidsarbejde. Han gik gennem ild og vand for medlemmerne og kæmpede mange kampe for dem. Det havde også personlige omkostninger for ham, men John var ikke typen, der veg tilbage eller gav op.

I 2018 modtog John Fængselsforbundets 25-års æresnål for sin varetagelse af tillidshvervet på helt særlig fremragende vis. I november 2023 modtog han forbundets Kay Bojesen-figur for 30 års tillidsarbejde.

Vi skylder John stor tak for arbejdet for forbundet og hans engagement for medlemmerne. Vi kommer til at savne din indsigt og stærke kompetencer.

Vores tanker går til Ina, Trine og familien.

Tak, tillidsmand.
Æret være dit minde.

Bo Yde Sørensen
Forbundsformand