07.06.2024

Janne Kaas er pludselig død

Det var meldingen lørdag aften den 30. september.

Janne er kendt af mange, da hun har forrettet tjeneste mange steder i landet.
Hun startede i sin tid, 1. oktober 1988 i Københavns Fængsler. Sidenhen har hun haft ansættelse i det gamle Horsens Statsfængsel, Arresthuset i Helsingør, Ringe Fængsel og til sidst i Nyborg.

I Nyborg kom hun til som værkmester, men skiftede efterhånden over til betjent. Hun gik i en lang periode på fængslets udvisningsafdeling, senere i arresten, og i den seneste tid var hun i fængslets port.

Janne har aldrig lagt skjul på, at hun glædede sig til at stoppe. Allerede ved mit første møde med hende, da hun var kommet tilbage til Nyborg, fortalte hun mig, hvor lang tid hun havde tilbage, før hun kunne gå på pension. Dengang talte hun i år. I den seneste tid foregik nedtællingen i uger. Janne ville blive 63 år i juli 2024,og kunne være stoppet til marts. Derfor er det tragisk, at hjertet sagde stop så kort tid før.

Janne havde temperament, og mange besøgene har fået et fur på hendes vagt i porten. Men dem der kendte hende, havde altid hendes fulde opbakning, og vi kendte hende som elskelig og en oprigtig opmærksom og interesseret kollega.

Hun var igennem mange år den ene af lokalafdelingens revisorer. Den ene post var der ofte valg til, men Jannes post var hendes!

Hendes store private interesse, uden at være samler, var smykker, helst med ædle stene og i guld. Hun købte ind på Bruun Rasmussens auktioner, og megen optræk til ballade har været afværget ved, at der blev spurgt ind til, om hun havde gang i nogle auktioner for tiden.

Æret være Jannes minde.

På kollegaernes vegne

Tillidsrepræsentant Jesper Poulsen
Nyborg Fængsel