04.07.2024

Fængselsforbundet ønsker Poul Hard stort tillykke med 30-års jubilæet

Poul Hards 30-års jubilæum

Anstaltsoverbetjent Poul Hans Hard havde 1. februar 2024 30-års jubilæum i Kriminalforsorgen. Poul blev ansat i Anstalten for domfældte i Nuuk, men har de seneste mange år arbejdet i det sydligste Grønland i Anstalten for domfældte i Qaqortoq (Julianehåb), hvor han også er tillidsrepræsentant.

Poul er den anstaltsbetjent, der har længst anciennitet i Kriminalforsorgen i Grønland, og han har gennem de mange år gjort tjeneste på flere af Kriminalforsorgens grønlandske anstalter samt Herstedvester Fængsel.

Fængselsforbundet ønsker tillykke med jubilæet og siger samtidig tak for arbejdet for forbundet gennem mange år!

På forbundets vegne
Forbundssekretær René Larsen