07.06.2024

30 år som afdelingsformand

Tillidsrepræsentant John Rasmussen fik overrakt en gave på forbundets hovedbestyrelsesmøde for sin indsats gennem 30 år som formand for lokalafdelingen i Herstedvester og medlem af hovedbestyrelsen.

”John har kæmpet mange kampe for medlemmerne, både store og små, hvilket han forsat gør. Derfor vil jeg meget gerne overrække denne gave som en helt særlig gestus til dig John, for alt det du har opnået. Tak for dit store arbejde for forbundet og dit engagement for vores medlemmer,” sagde Bo Yde Sørensen.

Derfor vil jeg meget gerne overrække denne gave som en helt særlig gestus til dig John


15 års TR-arbejde