20.04.2024

Forbundets 10 forslag til at styrke fængselsbetjentuddannelsen

Fængselsforbundets forretningsudvalg besluttede i 2020 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle sætte fokus på det store frafald af fængselsbetjentelever og komme med forbedringsforslag.

Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne og været i dialog med Kriminalforsorgens uddannelsescentre og andre fagforbund.

Med rapporten foreslår arbejdsgruppen at forbedre uddannelsen på 10 punkter:

1
STYRK STØTTEN TIL BETJENTELEVERNE
Eleverne har brug for mere opbyggende feedback og vejledning. Antallet af praktikvejledere bør derfor øges, så eleverne kan opbygge en tættere kontakt til deres vejledere.

2
ELEVER SKAL OPLÆRES AF ERFARNE 
FÆNGSELSBETJENTE
Det skal sikres, at den enkelte elev har den fornødne støtte under sin uddannelse. Derfor er det vigtigt, at eleverne har en erfaren kollega at læne sig op ad.

3
INDFØR LOFT FOR ANTAL ELEVER PÅ 
DEN ENKELTE INSTITUTION
Spred eleverne på flere institutioner – også større arresthuse – så eleverne ikke går for mange sammen.

4
DER SKAL OGSÅ UNDERVISES I 
PRAKTISK VIDEN
Mange elever efterlyser stærkere sammenhæng mellem teori og praksis. Derfor bør undervisningen i praktisk viden styrkes.

5
DROP DEN VIRKSOMHEDSFORLAGTE UNDERVISNING ELLER ØG KVALITETEN MARKANT
VFU giver begrænset udbytte. Der er for mange aflysninger og uforberedt undervisning.

6
LAD BETJENTELEVERNE STARTE I 
PRAKTIK INDEN SKOLEOPHOLD
Eleverne bør begynde deres uddannelsesforløb i praktik, så de fra starten får kendskabet til, hvad jobbet indebærer.

7
GENINDFØR ELEVLØN I SKOLEPERIODEN
SU-aflønningen afholder mange fra at søge jobbet som fængselsbetjent, fordi Kriminalforsorgen rekrutterer blandt danskere med livserfaring.

8
ER KRIMINALFORSORGENS SKOLER
PLACERET DE RIGTIGE STEDER?
Mange elever oplever skolernes placering som en udfordring. Rekrutteringen kan styrkes ved at etablere endnu en uddannelsessatellit midt i Danmark eller flytte placeringen af uddannelsescentret i Birkerød.

9
CENTRALISÉR ANSÆTTELSEN AF
FÆNGSELSBETJENTELEVER
Det bør ikke være den enkelte institutions udfordringer, som afgør antallet af ansættelser af nye elever. Ansættelserne bør derfor foregå fra centralt hold i dialog med uddannelsesinstitutionerne.

10
INDDRAG TILLIDSREPRÆSENTANTERNE
I ELEVERNES UDDANNELSESFORLØB
Tillidsfolk vil gerne tage medansvar for, at Kriminalforsorgen ansætter de rigtige elever.

LÆS ARBEJDSGRUPPENS RAPPORT


Eleverne savner fokus på læring

”Det er den fedeste arbejdsplads, jeg har haft”

“Der er stor forskel på teori og praksis”