07.06.2024

Værkmestre: Giv os flere ressourcer og værdsæt vores arbejde

En ny spørgeundersøgelse foretaget blandt Kriminalforsorgens værkmestre tegner et billede af et arbejdsområde, der er stærkt under pres.

Fængselsforbundet har udsendt en spørgeundersøgelse for at tage temperaturen på værkmesterområdet. Spørgeskemaet er besvaret af 157 værkmestre. Det svarer til 53 procent af alle værkmestre.

Se spørgeundersøgelsen her

Hvad fortæller svarene i undersøgelsen?
Værkmestrene er fortsat en presset faggruppe i Kriminalforsorgen. Det er konklusionen på denne undersøgelse, som er en gentagelse af en tilsvarende undersøgelse i 2016.

Der er lyspunkter i form af høj jobtilfredshed og godt samarbejde med indsatte og kollegaer, men den overordnede oplevelse blandt værkmestrene er, at deres område er nedprioriteret.

Mens antallet af indsatte er øget, er der blevet færre værkmestre og dermed færre til at beskæftige de indsatte.

Arbejdspresset er øget, værkmestrene arbejder ofte alene med de indsatte og mange er udkørte i hverdagen.

Værkmestrene oplever heller ikke, at der fokus på deres hovedopgave i forhold til de indsattes uddannelse og jobtræning. Produktion og økonomi vejer tungere end målet om at få de indsatte videre.

Det afspejler sig også i værkmestrenes efteruddannelse. Den er nemlig stort set ikke eksisterende. Det er ellers aftalt politisk, at værkmestrene skal efteruddannes for at gøre de indsatte mere arbejdsmarkedsparate.

Værkmestrenes forslag til forbedringer
Værkmestrene kommer i spørgeundersøgelsen med over 100 forslag til forbedringer af deres fag. De fordeler sig i fem grupper:

1) Vi har brug for flere ressourcer
Der er skåret så hårdt på vores område, at det rammer faglighed, arbejdsmiljø og relationsarbejdet.

2) Proritér meningsfyldt beskæftigelse
Der er alt for få hænder til at tage sig ordentligt af de indsatte.

3) Giv os ansvar
Lad os selv styre vores værksteder, så vi har mulighed for at møde de indsatte, der hvor de er og bygge dem op derfra.

4) Styrk vores efteruddannelse
Vi har brug for relevant uddannelse for at løfte vores opgaver. Det gælder både på grunduddannelsen og i form af løbende efteruddannelse.

5) Værdsæt vores indsats
Vi løfter en af Kriminalforsorgens vigtigste opgaver. Alligevel bliver vi brug som en form for kassekredit, som kan bruges, hvor det passer ind, og skæres væk
når der mangler penge.

Tre fjerdedele af værkmestrene savner anerkendelse

”Der skal udstikkes en ny kurs, hvis beskæftigelsen skal overleve”