04.07.2024

”Der skal udstikkes en ny kurs, hvis beskæftigelsen skal overleve”

Tre af de værkmestre, der besvarede Fængselsforbundets spørgeundersøgelse, er bekymrede for beskæftigelsens fremtid. De oplever, at økonomien er vigtigere for Kriminalforsorgen end værkmestrenes kerneopgaver.

“Hvis man har et ønske om fortsat at have beskæftigelse, skal der sadles om nu.”

Sådan siger Henrik W. Andersen fra Møgelkær Fængsel, der besvarede forbundets spørgeundersøgelse og tilføjede kommentaren: ”Økonomi har altid højeste prioritet i forhold til uddannelse og jobtræning.”

Han uddyber overfor fagbladet med et konkret eksempel fra Nørre Snede Fængsel: ”Vi havde en indsat, der skulle tage grundforløb til murer. Min kollega, som er faglærer i murerfaget, skulle undervise ham. Et grundforløb tager 20 uger. Alligevel blev han sat til at arbejde i montagen i seks uger, fordi der manglede personale her. Det var tid, som gik fra grundforløbet. Det er som om, Kriminalforsorgen gerne vil have pengene, man får for et grundforløb, men ikke afsætte tid og ressourcer til det.”

Henrik W. Andersen er uddannet i skovbrug og har arbejdet med indsatte inden for netop det i mange år. Han har oven i taget en erhvervspædagogisk diplomuddannelse for at kunne uddanne de indsatte. Men de ressourcer og kvalifikationer, oplever han ikke bliver værdsat tilstrækkeligt. Værst var det, da han skulle arbejde i et montageværksted, hvor intet af det, han kan, kom i spil.

”Efter Møgelkærs nedlukning blev jeg placeret i montageværkstedet i Nørre Snede. Det var en stor lussing. Jeg har arbejdet med skovbrug siden 1985, og nu blev jeg placeret et sted, hvor jeg ikke kunne bruge mine ressourcer overhovedet. Det undrer mig, at de smider 200.000 kroner efter en uddannelse, og så udnytter de det overhovedet ikke.”

Nu er Henrik W. Andersen tilbage i Møgelkær Fængsels skovbrug igen, og det er han glad for. Men også her mangler den økonomiske prioritering af hans arbejde.

”Jeg har en skovtraktor fra 1995. Den kan på ingen måde matche det, man bruger i skovbrug i dag. Man havde endda en moderne traktor, som man valgte at sælge. Så kunne den gamle køre videre og fortsat belaste reparationskontoen. Det er ikke så smart, at jeg skal uddanne indsatte i et antikveret køretøj,” siger han og tilføjer: ”Jeg er egentlig glad for mit arbejde, men vi er blevet reduceret med 30-40 procent de sidste mange år. Det er som om, man er i gang med at udfase arbejdsdriften. Kriminalforsorgen bliver nødt til at sætte en ny kurs, hvis beskæftigelsen skal overleve.”

Jeg er egentlig glad for mit arbejde, men vi er blevet reduceret med 30-40 procent de sidste mange år. Det er som om, man er i gang med at udfase arbejdsdriften, siger Henrik W. Andersen

Produktion over resocilisering
Christian Miller fra montageværkstedet i Enner Mark Fængsel er en anden af de værkmesterkollegaer, der besvarede spørgeundersøgelsen.

Han oplever også, at produktion prioriteres før uddannelse: ”Vi bliver bedt om at presse de indsatte til at arbejde mere og hurtigere. Det er et dilemma, at man har en kundekreds, man skal levere til samtidig med, at man har et resocialiseringsarbejde, for vi presser dem og os selv til at få kørt så mange ordrer igennem som muligt, og så er der ikke tid til den resocialiserende opgave,” siger Christian Miller.

Fokus på overskud
Carina Løgstrup er værkmester i Søbysøgaard Fængsel. Hun er enig i, at det først og fremmest handler om økonomi.

”Alt, hvad vi foretager os skal give overskud og derved forsvinder kreativiteten og impulsive inputs fra de indsatte. Motivationen daler og det hænder, at man ender med at stå med arbejdet selv, fordi der er en produktion, der lige skal være færdig,” siger Carina Løgstrup.

Hun oplever, at det påvirker relationen til de indsatte negativt.

”Det bliver svært at få tid til at holde ordentligt opsyn med de indsatte, og de begynder måske at kede sig og lave ballade. Afstanden mellem os værkmestre og de indsatte bliver simpelthen for stor, når vi også skal koncentrere os om at køre en forretning, der skal give overskud. Jeg synes, at det er ærgerligt, at der skal drives små virksomheder i fængslerne. Fokus burde ligge et andet sted og især i dag, hvor antallet af betjente og værkmestre er så lavt. Hvis vi vil hjælpe de indsatte ud af deres kriminalitet, skal vi have tiden til a t være der for dem,” siger hun.

Af Maria Hamilton

Værkmestre: Giv os flere ressourcer og værdsæt vores arbejde