07.06.2024

Politikerne vil genoprette Kriminalforsorgen

Regeringen, DF, SF og de Konservative har indgået forlig om Kriminalforsorgens økonomi frem til 2025.

Hvis værdien af en aftale kan måles i antal gange, et ord nævnes, så er den nye flerårsaftale rigtig god for landets fængselsbetjente. Ordet ’fængselsbetjent’ nævnes nemlig 81 gange i aftalen. I forrige aftale var det kun 14 gange.

Der er da heller ingen tvivl om, at politikerne ønsker at sende et signal til det uniformerede personale om, at de er blevet hørt, og udviklingen skal vendes.

En lang række af Fængselsforbundets ønsker er kommet med i aftalen. Det gælder blandt andet: Kravet om flere fængselsbetjente. Bedre aflønning. Mere fokus på fastholdelse. Mere indflydelse for personalet. Mere efteruddannelse. Bedre arbejdsmiljø. Bedre sikkerhed. Større konsekvens overfor voldelige indsatte og mere tid til kerneopgaven.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen mener, at Kriminalforsorgen med denne aftale får mulighed for at løfte arbejdsvilkårene for forbundets medlemmer væsentligt: ”Det er et godt fundament for at bringe vores arbejdsplads på fode igen. Det er også nødvendigt med den forfatning, Kriminalforsorgen er i. Nu handler det om at komme i gang hurtigst muligt og få tingene i gang,” siger han.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) peger på, at aftalen styrker Kriminalforsorgen over et bredt felt.

”Med denne aftale har vi skabt forudsætninger for, at vi med et langt sejt træk kan forbedre forholdene og bringe Kriminalforsorgen tilbage i balance. Vi udvider med flere fængselspladser og sikrer bedre arbejdsvilkår for vores fængselsbetjente. Vi styrker sikkerheden, giver nye udviklingsmuligheder for betjentene og mere frihed i opgaveløsningen,” siger ministeren.

Flere betjente
Det fremgår af aftalen, at antallet af fængselsbetjente er faldet med 23 procent over ti år. Dengang var der cirka 2.650 betjente. Nu er der 1.950 tilbage.

Den negative udvikling skal derfor vendes med øget rekruttering og bedre fastholdelse: ”Manglen på fængselsbetjente skaber et udfordrende og nedslidende arbejdsmiljø for de ansatte og giver mindre tid til det relationelle og kriminalitetsforebyggende arbejde. Aftalepartierne er enige om, at det er en bunden opgave at få vendt udviklingen,” fremgår det af aftalen.

Forventningen er at øge bemandingen med 300 fængselsbetjente frem til 2025. Det vil sige med 75 betjente årligt. Allerede i år bør antallet af fængselsbetjente altså komme op over 2.000 igen. Aftalepartierne har bedt om løbende at blive orienteret og drøfte yderligere initiativer, hvis udviklingen ikke går i den rigtige retning.

Af Søren Gregersen“Jeg tror på, at vi kan flytte Kriminalforsorgen til et bedre sted”

Flerårsaftalens fire hovedelementer