07.06.2024

“Jeg tror på, at vi kan flytte Kriminalforsorgen til et bedre sted”

Ina Eliasen er meget tilfreds med det politiske forlig for de næste fire år. 

Politikerne sender et klart signal om genopretning af landets straffesystem med den nye flerårsaftale, siger Kriminalforsorgens direktør.

”Det er meget positivt, at vi får denne håndsrækning fra politikerne. De anerkender problemerne med en enorm god aftale, som giver motivation for os, der arbejder i Kriminalforsorgen.”

Ina Eliasen peger på, at aftalen er fokuseret omkring få væsentlige områder: Bemanding, kapacitet, arbejdsmiljø, kriminalitetsforebyggelse og sikkerhed.

”Den er koncentreret om de vigtigste aspekter, og samtidig er der en god økonomisk ramme, som gør det muligt at føre tingene ud i livet,” siger Ina Eliasen.

Tror du, aftalen kan vende udviklingen i Kriminalforsorgen?

”Det er jeg helt overbevist om, at den kan. Den løser ikke vores problemer i morgen, men jeg tror på, at vi kan flytte Kriminalforsorgen til et bedre sted.”

Flere skal blive i jobbet
Kriminalforsorgen har mistet fængselsbetjente i ti år i træk. Fra over 2.600 til under 2.000. Hvor hurtigt forventer du, at kurven knækker, og der igen bliver flere betjente?

”Det tør jeg ikke sige, men vi får vendt kurven. Det er hele formålet med aftalen. Vi skal være flere betjente. Derfor skal vi forbedre jobbet både i forhold til indhold, udvikling, arbejdsmiljø og sikkerhed. Og samtidig styrker vi rekrutteringen. Eleverne modtager fremover fuld løn under hele uddannelsen. Det, tror jeg, får stor betydning. Der kommer også to nye skoler, og vi styrker indholdet på uddannelsen. Det vil forhåbentlig tiltrække flere nye betjente.”

Ifølge jeres prognose vil antallet af indsatte stige med omkring 1.000 i de kommende år. Hvordan løser I det?

”Med aftalen etableres der 326 nye pladser i Sønder Omme, Ringe, Møgelkær, Horserød og Køge. Desuden lejer vi 300 fængselspladser i Kosovo. Endelig forskyder vi belæg fra fængslerne ud i fodlænke og fire nye udslusningspensioner. Det hjælper os på kort sigt. Samtidig kigger aftalen videre frem med 400 pladser i et nyt områdearresthus på Sjælland og planlægningen af et nyt lukket fængsel med op til 400 pladser. Det er godt, at man gør sig tanker om det allerede nu.”

Tid til kerneopgaven
Der skal mere tid til kerneopgaven. Hvad ligger der i det?

”Vi vil aflaste fængselsbetjentene på de opgaver, som ikke er deres. Det kan for eksempel være administrative opgaver, der flyttes til andre faggrupper. Samtidig styrker aftalen det kriminalitetsforebyggende arbejde. For eksempel etableres der nye uddannelsesafdelinger, og der kommer mere fokus på børn af indsatte. Det ved jeg, at mange betjente er interesserede i. Det er vigtigt at understrege, at vi kommer til at gøre det på en måde, så det aflaster, men ikke fjerner kerneopgaverne fra fængselsbetjentene.”

Der skal være større frihed til den enkelte betjents faglige skøn. Hvad går det ud på?

”Der er mange betjente, som ikke forstår, hvorfor de ikke kan bruge deres faglige skøn, når det er dem, som kender de indsatte. Det gælder for eksempel i disciplinærsager. Her får betjentene mulighed for i videre udstrækning at skønne i de enkelte sager. På samme måde får betjentene styrket deres rolle i andre situationer, for eksempel om der skal tages urinprøver.”

Udvikling i jobbet
Aftalen vil styrke fængselsbetjentens muligheder for efteruddannelse og udvikling. Hvordan vil I løfte det?

”Der bliver simpelthen øremærket nogle medarbejdere til at stå for betjentenes udviklingsmuligheder. Det er ret positivt, at det er skrevet direkte ind i aftalen. De skal sikre, at personalet bliver efteruddannet, og at det bliver tydeligere for den enkelte, hvilke karrieremuligheder man har. Der skal for eksempel ansættes flere ledere. Jeg ved, at mange betjente gerne vil gå den vej.”

Hvordan vil I styrke arbejdsmiljø og sikkerhed?

”Vi kommer til at gøre meget for arbejdsmiljøet generelt. Vi giver det en ordentlig spand kul. Vi får blandt et psykologkorps, som skal rykke ud efter voldsomme hændelser og hjælpe med krisehjælp for at forebygge PTSD. Vi udvider også vores supervisionsordning, så den kommer til at omfatte alle, som dagligt er i kontakt med de indsatte. Desuden bliver sikkerheden prioriteret endnu højere med flere sikkerhedspladser, en ny sikkerhedsklasse for de farligste indsatte og højere straffe for vold mod fængselsbetjente. Det er vigtigt, at sikkerheden styrkes både for nuværende betjente og for dem, som overvejer at søge ind.”

Imponerende indsats
Ina Eliasen har altså svært ved at få armene ned over den nye aftale. Hun understreger dog, at det kommer til at tage tid at ændre kurs og håber derfor, at medarbejderne er tålmodige.

”Jeg er imponeret over, den indsats medarbejderne har leveret gennem de seneste hårde år. Mit budskab er, at der er helt konkret udsigt til, at det bliver bedre. Jeg håber, at alle kan se, at der nu er et nyt perspektiv. Nu sker der noget,” siger Ina Eliasen.

Af Søren Gregersen


Politikerne vil genoprette Kriminalforsorgen