04.07.2024

Flerårsaftalens fire hovedelementer


FLERE FÆNGSELSBETJENTE
Der skal være flere fængselsbetjente igen. Målet er at øge bemandingen med 300 fængselsbetjente de næste fire år. Det vil politikerne sikre ved at øge optaget på uddannelsen og stoppe flugten væk fra jobbet.

Nye fængsels- og transportelever lokkes med et lønløft på 140.000 kroner, idet SU’en droppes i skoleperioderne. Desuden kommer der to nye skoler; en i Nykøbing Falster og en som flyttes rundt i landet. Og så skal uddannelsen styrkes med blandt andet mere støtte til eleverne i praktikperioderne, så færre dropper ud. Der kommer også en merituddannelse, så egnede kandidater – for eksempel en politikadet eller sikkerhedsvagt – får en genvej gennem skoleforløbet.

Initiativerne i forhold til de nuværende betjente kommer over en bred kam. Grundlæggende skal jobbet som fængselsbetjent styrkes, så der sættes en prop i den store afgang af medarbejdere. Betjentene får stillet mere jobudvikling i udsigt med bedre muligheder for efteruddannelse og karriereforløb. Kerneopgaven skal styrkes og medarbejdernes indflydelse i hverdagen skal øges – eksempelvis får betjentene større frihed til at skønne, om der er behov for en urinprøve, om der skal ikendes en disciplinær sanktion, bruges håndjern og så videre.

BEDRE ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED
Politikerne ønsker også at styrke arbejdsmiljø og sikkerhed for at gøre jobbet bedre. Arbejdsmiljøet løftes ved at etablere et internt psykologkorps, som skal rykke ud efter voldsomme hændelser. Ved at udvide supervisionsordningen så den omfatter alle medarbejdere, der har daglig kontakt med indsatte. Der skal være bedre personaleledelse med en mere nærværende ledelse. Desuden styrkes indsatsen for indsatte med psykiske lidelser.
I forhold til sikkerheden lægger politikerne op til et paradigmeskift i retning af ret og pligt for de indsatte, hvor der er større konsekvens for indsatte, som bryder reglerne. Straffen for vold mod fængselsbetjente forhøjes til det dobbelte. Der etableres flere skærpede sikkerhedspladser, og der kommer en ny sikkerhedsklasse 0 for de farligste indsatte.


STYRKET KAMP MOD KRIMINALITET
Kriminalforsorgens evne til at resocialisere indsatte skal sikres ved, at betjentenes relationelle arbejde igen kommer i højsædet. Desuden skal der iværksættes en lang række initiativer, som skal trække i den rigtige retning. Der skal være bedre forhold for børn af indsatte. Der kommer to nye uddannelsesafdelinger med cirka 30 pladser. Indsatte får bedre mulighed for at blive gældfri. Indsatte løslades fremover i starten af arbejdsugen, så de kan nå at kontakte bank, kommune og så videre. Desuden skal udslusningen, mulighederne for alternative strafformer, samfundstjeneste og samarbejdet med omverdenen styrkes.

FLERE PLADSER
Der er brug for 1.000 flere pladser i de kommende år. Det vil sige en kapacitet på over 5.000. Det er politikernes store kattepine, for der er hverken mandskab eller bygninger til så mange indsatte. Løsningen er kreativ og består af tre kneb: Flere pladser i Danmark, leje af pladser i udlandet og ved at minimere behovet for pladser.

I Danmark øges kapaciteten med 326 pladser frem til 2025. Det er allerede aftalt, at der skal være 50 flere indsatte i Ringe Fængsel, 17 flere i Horserød Fængsel og 12 flere i Køge Arrest. Desuden fordobles Møgelkær Fængsel fra 65 til 131 pladser. Det vil sige i alt 144 pladser på kort sigt i 2022 og 2023. På længere sigt skal Sønder Omme Fængsel udvides med cirka 200 lukkede pladser.

I Kosovo skal der lejes 300 pladser til udvisningsdømte udlændinge. De skal afsone under danske regler og forhold. Nick Hækkerup (S) har underskrevet en hensigtserklæring om at leje et fængsel i Giljan og betale 1,5 milliarder kroner for det over ti år.

Endelig vil man mindske behovet for pladser ved at sænke straffen for corona-relateret kriminalitet fra firedobbelt straf til dobbelt straf. Og ved at forskyde belæg fra fængslerne ud i fodlænker og fire nye udslusningspensioner.

Desuden skal Kriminalforsorgen fortsætte planerne om et nyt områdearresthus på Sjælland, som udvides fra 200 til 400 pladser. Og begynde planlægningen af et nyt lukket fængsel med 400 pladser. Det er der dog ikke afsat penge til endnu.


Politikerne vil genoprette Kriminalforsorgen

“Jeg tror på, at vi kan flytte Kriminalforsorgen til et bedre sted”