08.04.2024

Peter Skaarup: ”Fjern SU fra betjentuddannelsen nu”

De overfyldte fængsler var emnet på et samråd i Retsudvalget i går. Peter Skaarup (DF) plæderede gennem hele mødet for en fjernelse af SU under uddannelse nu – i stedet for at vente til den nye flerårsaftale.

”Jeg har ikke ondt af de indsatte, men af de ansatte.”

Sådan indledte, Peter Skaarup, samrådet i Folketingets Retsudvalg i går.

Han havde indkaldt ministeren til mødet for at høre, hvad regeringen gør for de massive problemer i Kriminalforsorgen.

Retsordføreren mener, at der skal skrues på elementer her og nu og ikke først til efteråret, når forhandlingerne til den nye flerårsaftale går i gang.

Derfor vil Peter Skaarup sende udlændige hjem til deres egne eller et tredje land for at afsone, så man kan skaffe de syv millioner kroner, det koster at omlægge fængselsbetjentuddannelsen fra SU til elevløn.

Lad os komme i gang, det er min opfordring, siger Peter Skaarup

Justitsminister Nick Hækkerup (S) argumenterer dog for at vente med at drøfte SU til forhandlingerne i efteråret. Der er sat en undersøgelse i gang, der blandt andet skal se på, hvad det kan give af præcedens i forhold til for eksempel politiuddannelsen

Til det svarer Peter Skaarup: ”Politiet har allerede fået et løft, og det giver flere sager til domstole og flere indsatte i fængslerne. Overbelægningen vil stige, og personalemangel vil forværres. Derfor synes jeg godt, man kan argumentere for at sende et signal til Kriminalforsorgen om, at her gør vi altså noget. Lad os få det løftet – lad os komme i gang, det er min opfordring.”

Jeg vil gerne vide, om der er planer om yderligere håndsrækninger, så vi undgår nedskæringer, inden vi indgår en ny aftale?,” spørger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Giv akut håndsrækning og undgå nedskæringer
Både Peter Skaarup og Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) afkræver af flere omgange svar fra ministeren i forhold til en helt konkret sag, nemlig Avedøre Pension, hvor der netop er blevet fyret fire medarbejdere på grund af skimmelsvamp.

Begge mente, at sagen vidner om, at der er brug for en håndsrækning akut i forhold til den slags nedskæringer.

”De 95 millioner kroner, der er afsat på finansloven, er bundet til nye pladser og sundhedsopgaver. De er ikke beregnet til at betale for situationer, hvor sikkerhedsposter skæres væk i arresthuse og Avedøre må lukke pladser. Jeg vil gerne vide, om der er planer om yderligere håndsrækninger, så vi undgår nedskæringer, inden vi indgår en ny aftale?,” spørger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Peter Skaarup er enig og spørger ligeledes ind til den konkrete sag.

”Jeg har også læst i Fængselsfunktionæren, at man fyrer medarbejdere på Avedøre Pension og lukker pladser. Er det ikke at gå direkte imod det, regeringen vil, nemlig at ansætte mere personale og åbne pladser?,” spurgte han.

I forhold til den konkrete Avedøre-sag lover justitsminister Nick Hækkerup at se nærmere på den igen, selvom han allerede har svaret skriftligt på spørgsmål om netop den sag.

Der skal et større genopretningsarbejde i gang, som vil kræve tid og prioriteringer, og det arbejde håber jeg, partierne vil bidrage konstruktivt til, siger justitsminister, Nick Hækkerup

Tungt genopretningsarbejde venter – forude
Ministeren er enig i, at der er tale om en tung krise i Kriminalforsorgen og håber på bred opbakning til det krævende genopretningsarbejde, der skal gå i gang med den nye fleråsaftale.

”Der skal et større genopretningsarbejde i gang, som vil kræve tid og prioriteringer, og det arbejde håber jeg, partierne vil bidrage konstruktivt til, når vi skal forhandle den nye flerårsaftale. Det skylder vi alle dem, der går på arbejde for at sikre vores alles sikkerhed og tryghed,” siger Nick Hækkerup.

Det er skævvridningen i forlængelse af sidste flerårsaftale, der skal genoprettes. Her blev der fjernet pladser, fordi man regnede med, at belægget faldt. Men det var det modsatte, der skete. Samtidig står Kriminalforsorgen i en situation, hvor der hvert år stopper flere fængselsbetjente, end der begynder.

”Jeg tager gerne min del af ansvaret, men næsten alle partier har været med til det her. Enhedslisten er det eneste parti, der ikke er med i aftalen, og derfor er det også alles ansvar at være med i den nye aftale,” siger han.

Justitsministeren er i gang med at gøre sig overvejelser i forhold til de forhandlinger, han regner med, går i gang til efteråret og oplister fire pejlemærker.

”Vi skal have oprettet flere fængselspladser i modsætning til sidste aftale, vi skal uddanne flere fængselsbetjente og se på deres arbejdsvilkår. Vi skal styrke sikkerheden i fængslerne for ansatte og indsatte, og vi skal styrke det resocialiserende arbejde, så flere bliver løftet ud af kriminaliteten,” siger justitsminister Nick Hækkerup.

Af Maria Hamilton

Se hele samrådet her

Fængselsbetjente på Avedøre Pension: Vi ved ikke, om vi er købt eller solgt

 

Dommen er faldet på Avedøre Pension