07.06.2024

Indsatte udnytter Forvaltningsloven til at skaffe navne på fængselsbetjente

Aktindsigt og navneudlevering bliver brugt som pressionsmiddel af indsatte, ifølge en undersøgelse blandt Fængselsforbundets medlemmer.

Det sker løbende, at indsatte får en eller flere fængselsbetjentes fulde navne udleveret, når de beder om aktindsigt.

Den mulighed bliver brugt til at true de ansatte med, oplever mange medarbejdere ifølge den spørgeundersøgelse, Fængselsforbundet gennemførte i foråret

50 procent blandt de 453 besvarelser mener således, at indsatte bevidst bruger aktindsigt til at skaffe navne på ansatte.

En kollega skriver direkte: ”Flere fanger bruger det som en trussel, at de kan få udleveret vores navne ved at søge aktindsigt.”

En anden skriver: ”Jeg har oplevet, at en indsat – der ifølge en anden indsat ville betale for, at jeg ville blive stukket ned – har søgt aktindsigt med mit navn.”

En tredje fængselsbetjent skriver, at ”det lynhurtigt rygtes blandt medindsatte (særligt bandemedlemmer), at man bare skal søge om aktindsigt (hvor advokaten gerne hjælper til).”

Medlemmet mener, at den nemme adgang til navne står i stærk modsætning til det arbejde for anonymisering, Kriminalforsorgen har søsat for at beskytte medarbejderne: ”Hele projektet ’sikkerhed i fritiden’ giver ikke mening, når medarbejdere  underskriver rapporter med medarbejdernummer, og vi er blevet udstyret med et nyt ID-kort, hvor kun fornavn og U-nummer fremgår af hensyn til anonymisering.”

Udlevering af navne i det omfang, der sker i dag, tjener alene et chikanøst formål, siger Bo Yde Sørensen

Christiansborg skal på banen
Forbundsformand Bo Yde Sørensen sætter ikke spørgsmålstegn ved retten til aktindsigt – men han ser udleveringen af fulde navne som et stort problem i forhold til fængselsbetjentenes sikkerhed.

”Det er vigtigt for mig at understrege, at indsatte naturligvis skal have mulighed at søge aktindsigt i myndighedens beslutninger. Det har dog intet med mine kollegaers fulde navne at gøre. Udlevering af navne i det omfang, der sker i dag, tjener alene et chikanøst formål,” siger han.
Formanden arbejder derfor på at få en lovændring i hus: ”Jeg har orienteret både justitsminister, Justitsministeriet og Retsudvalget om problemet, og hvis der skal ske en reel ændring her, er det udelukkende politikerne på Christiansborg og en decideret lovændring, der kan gøre en forskel. Jeg kan personligt ikke finde et eneste argument for, at det ikke sker i dag snarere end i morgen. Lad os nu beskytte de fængselsbetjente, der i forvejen er under stort pres.”

Af Maria Hamilton

 

Indsattes aktindsigt opleves som et stort og voksende problem

 

Hver fjerde har oplevet chikane i fritiden