17.04.2024

Store forskelle på sygefraværet i fængslerne

Fængselsbetjentene er fire gange mere syge i Nykøbing Fængsel end i Sønder Omme.

Efter megen sygdom i 2022 er der nu gode nyheder at finde i sygestatistikken. Sygefraværet hos det uniformerede personale ligger på 21 dage i 2023, hvor tallet var 23 dage i 2022.

Sygefraværet fordeler sig dog meget uens ud over Danmarkskortet. Ser man på fængslerne, er der for eksempel fire gange mere sygdom i Nykøbing Sjælland end i Sønder Omme.

Det gennemsnitlige sygefravær hos det uniformerede personale (januar-juli 2023). Kilde: Kriminalforsorgen.

Fængselsforbundets tillidsrepræsentant Jesper Andersen i Nykøbing mener, at få langtidssyge trækker gennemsnittet væsentligt op i fængslet i Odsherred.

”Vi har blandt andet haft en kollega, som var sygemeldt i over et år, og andre der har været sygemeldt længe på grund af stress og operationer.”

I Horserød, som ligger næsthøjest, tilskriver tillidsrepræsentant Michael Thomsen det høje sygefravær af en kombination af langtidssyge og fængslets generelle usunde og usikre tilstand.

”Personalet ved ikke, hvad der skal ske. Skal man væk i en periode, eller lukker vi helt? Det er jeg sikker på, går folk meget på. Det er en usund tilstand og selvfølgelig et pres på arbejdsmiljøet.”

Vi har blandt andet haft en kollega, som var sygemeldt i over et år, og andre der har været sygemeldt længe på grund af stress og operationer, siger Jesper Andersen i Nykøbing Fængsel.

Under 8 dage i Sønder Omme
Modsat ser det meget bedre ud i Sønder Omme med kun 7,7 sygedage.

Det er ikke usædvanligt, lyder det fra tillidsrepræsentant Bettina Vikkelsøe, for sådan har det været i mange år.

”Vores sygefravær ligger typisk på en tredjedel af resten af Kriminalforsorgen. Jeg tror, at det grundlæggende handler om, at vi har en god kultur mellem kollegaerne. Vi kender hinanden og hjælper hinanden. Og når vi har det godt – så får vi god trivsel,” siger hun.

”Det bekymrer mig dog, at mine kollegaer giver udtryk for, at de er presset på flere fronter, blandt andet af meget højt belæg, meget sagsarbejde og besvær med at få dækket alle poster, hvilket kan munde ud i nedposteringer. Jeg håber, at vi stadig kan holde vores lave sygefravær fremover.”

Også Søbysøgård skiller sig ud med et sygefravær på 13 dage. Der er dog stadig dobbelt så højt som statens gennemsnit.

Tillidsrepræsentant Niels Jensen siger: ”Ja, vores sygefravær er lavt i sammenligning med Kriminalforsorgen i øvrigt. Men det er stadig alt for højt.

Jeg tror generelt, at vores udfordringer i Søby er mindre end andre fængsler. Vi er bedre med i forhold til personalesituationen end for eksempel Nyborg eller Renbæk. Men derfor mangler vi stadig folk. Desuden står vi i Institution Midtfyn overfor en udvidelse af Ringe Fængsel om mindre end et år. Jeg har svært ved at se, hvor det personale skal stampes op af jorden henne.”

Psykologkorps
Sygefraværet er stadig tre gange højere end blandt statens øvrige ansatte, men de faldende sygedage glæder HR-direktør Mik Grüning. Han håber, at nye initiativer vil få sygefraværet endnu længere ned.

”Senest har vi søsat et internt psykologkorps, hvilket kommer i forlængelse af en udvidelse af supervisionsordningen, så alle ansatte med klientkontakt er omfattet.”

”Vi har også gennemført fastholdelsespakker med fastholdelsesvederlag. Herudover har vi i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering en årrække arbejdet med forskellige indsatser for forebyggelse af sygefravær,” siger HR-direktøren.

Han peger også på nye indsatser målrettet PTSD, arbejdsulykker og arbejdskultur, som Kriminalforsorgen gennemfører i samarbejde med Fængselsforbundet og Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø.

Af Søren Gregersen

“Jeg så skriften på væggen”