Kursus om belastningsskader


I efteråret begynder et nyt projekt om forebyggelse af belastningsskader i Kriminalforsorgen. Arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter får tilbudt et kursus i belastningspsykologi.

En lang række medarbejdere vil få et større kendskab til, hvordan man sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er målet med et nyt kursusforløb, som er et samarbejde mellem Fængselsforbundet, Kriminalforsorgen og Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø.

Alle arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter får tilbudt det digitale kursus. Desuden bliver udvalgte ledere, HR-konsulenter og Kriminalforsorgens nye psykologkorps klædt på til opgaven.

Det er vigtigt, at Kriminalforsorgen bliver bedre til at håndtere psykiske belastninger. En stor del af de arbejdsskader, som Fængselsforbundet hvert år tager sig af for medlemmerne skyldes psykiske belastninger. De uniformerede medarbejdere arbejder desværre i en branche med stor risiko for at udvikle PTSD og andre belastningsreaktioner.

I 2020 offentliggjorde VIVE en rapport, som viste, at uniformerede medarbejdere i Kriminalforsorgen arbejder i en branche med stor risiko for at udvikle PTSD. Rapporten slog også fast, at hvis psykiske belastninger ikke bliver håndteret, risikerer medarbejderne at blive syge og miste jobbet i den sidste ende.