FÆNGSELSFORBUNDET

Fængselsforbundet har cirka 3.500 medlemmer og repræsenterer fængselsbetjente, værkmestre og uniformerede ledere i Kriminalforsorgen i Danmark, Grønland og på Færøerne. Desuden repræsenterer forbundet fiskerikontrollører i Fiskeristyrelsen samt tjenestemænd organiseret i FFT (Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Undervisningsministeriet). Vi er uafhængige af partipolitik og fokuserer alene på at forbedre vores medlemmers arbejdsliv.


VI ARBEJDER FOR:

BEDRE ARBEJDSMILJØ – I vores fag er det ikke en selvfølge, at man
kan klare jobbet et helt arbejdsliv. Hvis nedslidning og sygefravær
skal ned, kræver det bedre trivsel, mere indflydelse for den enkelte
og større tillid mellem medarbejderne.

BEDRE LØN – Lønnen skal være i orden, hvis det skal være attraktivt
at arbejde her. Det gør vi klart på alle niveauer, når vi forhandler løn
og overenskomst på vegne af det uniformerede personale.

BEDRE UDDANNELSE – Klientellet ændrer sig. Det samme gør vores
opgaver og de krav, vi møder i løbet af en arbejdsdag. Et kursus i ny
og næ er ikke nok. De faglige kvalifikationer skal styrkes markant for
alle kollegaer.

BEDRE PENSION – Vi har krav på en fair behandling, når vi trækker
os tilbage. Der bør være flere seniorordninger, trygge pensionsvilkår
og tilbagetrækningsalderen skal være rimelig.