20.04.2024

Det nye kontrolkoncept betyder, at flere kontrollører går fra en fire- til en femdages arbejdsuge

Fiskerikontrollører er bekymret for nyt kontrolkoncept

Nye arbejdstider frygtes at gå ud over fiskerikontrollørernes privatliv.

Over de senere år har udviklingen i det danske fiskeri været udfordret af Brexit, løbende restriktioner og reducerede kvoter.

Det har betydet store forskelle i antallet af landinger i danske havne, og at der generelt bliver fanget færre fisk.

Derfor har Fiskeristyrelsen den 1. januar introduceret et nyt kontrolkoncept, som skal fokusere på en mere systematisk kontrol og risikovurdering af alle fiskefartøjer.

Men flere fiskerikontrollører oplever, at det nye kontrolkoncept går ud over deres privatliv. Derfor har Fiskeridirektoratet Tjenestemandsforening sendt et bekymringsbrev til Fiskeristyrelsen.

Passer ikke ind i et excel-ark
I det nye kontrolkoncept er det bestemt, at hovedvægten af vagterne nu skal vare otte timer. Tidligere har vagterne nogle steder varet ni eller ti timer og fordelt sig over fire dage i stedet for fem.

De tidligere længere arbejdsdage har ellers skabt den fleksibilitet, som Fiskeristyrelsen kan have brug for, når Excel-arket svigter. Det mener Ole Hvid Knudsen, der er formand for Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening.

”Der er for store regionale forskelle til, at vi kan sætte fiskeriet i et Excel-ark. Vejret kan drille, og nogle steder er der to timers kørsel eller mere ud til havnene. Så går tiden jo med det. Vinduet for at ramme fartøjet bliver simpelthen for smalt, og vi risikerer at køre forgæves,” siger han.

Der er for store regionale forskelle til, at vi kan sætte fiskeriet i et Excel-ark.
Ole Hvid Knudsen, formand for Fiskeridirektoratets Tjenestemandsforening.

Han fortsætter: ”Vi anerkender, at det i visse havne kan være passende med ottetimersvagter, men vi kan bare ikke forstå, hvorfor vores ønske om de regionale forskelle ikke bliver hørt,” siger Ole Hvid Knudsen.

Mindre tid til privatliv
Selvom mange på det danske arbejdsmarked arbejder otte timer fem dage om ugen, mener Ole Hvid Knudsen, at de nye arbejdstider vil gøre det sværere for fiskerikontrollørerne at forene arbejds- og privatliv.

”Det er en præmis for mine kollegaer, at vi skal arbejde sene ydertimer. Men mens mange andre arbejdspladser bevæger sig hen mod en firedagesuge, går det imod al sund fornuft i den modsatte retning for os,” siger Ole Hvid Knudsen.

Kenneth Joensen tiltrådte stillingen som direktør i Fiskeristyrelsen ved årsskiftet.

Han påpeger, at han tager samarbejdet med personaleorganisationerne meget alvorligt, og har derfor også deltaget i et møde med Ole Hvid Knudsen om bekymringsskrivelsen.

Jeg har en grundlæggende respekt for, at vi skal have mest mulig kontrol for pengene, og jeg ved, at der er gået et grundigt analysearbejde forud for det nye kontrolkoncept.
Kenneth Joensen, direktør i Fiskeristyrelsen.

”Der kan naturligvis ikke altid være fuldstændig enighed om de ledelsesmæssige beslutninger. Jeg har en grundlæggende respekt for, at vi skal have mest mulig kontrol for pengene, og jeg ved, at der er gået et grundigt analysearbejde forud for det nye kontrolkoncept.”

”Samtidig er det nemt at anerkende, at skiftet fra fire- til femdages arbejdsuge af nogle medarbejdere kan føles som en forringelse. Jeg er også udmærket klar over, at der er regionale forskelle. Derfor har vi også besluttet en evaluering, vi forventer bliver lavet i begyndelsen af 2025,” siger Kenneth Joensen.

Brug for hænder
Ole Hvid Knudsen vurderer, at fiskerikontrollen lige nu er ramt af et højt sygefravær, lav rekruttering og at mange forlader jobbet.

Kenneth Joensen, direktør i Fiskeristyrelsen.

Han frygter, at det nye kontrolsystem vil gøre det endnu sværere at rekruttere folk. Derudover ser han lige nu en større flugt end hidtil.

”Det er dyrt at uddanne folk, og det er jo offentlige midler, der bliver brugt på det. Jeg ser den nye kontrol være med til at fremskynde den negative effekt generelt set,” siger Ole Hvid Knudsen.

Kenneth Joensen ser også alvorligt på rekrutteringsudfordringerne, men fremhæver, at det også er en generel udfordring i samfundet.

”Det er vigtigt at italesætte trivsel, og det er særligt vigtigt, at vi kan holde på vores gode og erfarne medarbejdere. Men det handler om at finde den rette balance. Det er også derfor, at vi som planlagt skal evaluere det nye kontrolkoncept om et års tid,” siger Kenneth Joensen.

Af Sille Augustinussen