20.04.2024

Alle klassens ni elever bor på skolen i Birkerød, og undervises af Lisa Jacobsen

”Hvis ikke jeg havde taget springet, havde jeg nok forladt Kriminalforsorgen”

På skolen i Birkerød kan transportbetjente videreuddanne sig til fængselsbetjente på et år. Et meningsfuldt skift, hvis du spørger Hold 3.

I det solfyldte lokale på uddannelsescentret i Birkerød sidder ni transportbetjente, der netop nu er i gang med at uddanne sig til fængselsbetjente.

De udgør tredje hold i rækken, efter Fængselsforbundet og Kriminalforsorgen i juni 2021 indgik en aftale om, at færdiguddannede transportbetjente med et års anciennitet kan merituddanne sig til fængselsbetjente.

Og da de taler om, hvorfor de har valgt at tage skridtet, er svaret klart:

”Det her skaber så mange udviklingsmuligheder. Jeg er ikke sikker på, jeg var blevet i Kriminalforsorgen, hvis ikke jeg havde taget springet,” siger Anders Kargo.

Der nikkes rundt i lokalet.

Godt klædt på
Dagens undervisning har stået på retspolitik. Det har Lisa Jacobsen sørget for, som er uddannelseskonsulent og holdets ene klasselærer.

Hun mærker tydeligt, at eleverne er godt klædt på.

”De har jo allerede skulle håndtere kriser og relationsarbejde, og været vant til at indgå i forskellige regimer. Det giver så god mening det her,” siger Lisa Jacobsen.

I løbet af et år skal eleverne sammenlagt modtage fem måneders teori og syv måneders praktik, der både foregår i åbent og lukket regi.

I morgen klokken 12 går turen til Vestre Fængsel.

”Jeg er svært glad for den måde, de derinde går til de indsatte. Det er mere utraditionelt. Det vil jeg gerne vise eleverne,” siger Lisa Jacobsen.

”Det handler om miljøarbejde! Det kan I godt glæde jer til,” fortsætter hun ud i lokalet.

Dagens undervisning har stået på retspolitik

Klare fordele
Eleverne er godt klar over, de forlader en medarbejdergruppe, som i forvejen er presset.

”Jeg har aldrig fortrudt, at jeg har uddannet mig til transportbetjent. Tværtimod. Det er bare en uundværlig mulighed det her,” siger Rasmus Rasmussen nede fra hjørnet.

I lokalets andet hjørne sidder Nicolai Vest. Han er enig.

”Jeg vil anbefale alle tidligere kollegaer at tage skridtet. Det er det hele værd, og det tager endda kun ét år!”

Jeg har aldrig fortrudt, at jeg har uddannet mig til transportbetjent. Tværtimod. Det er bare en uundværlig mulighed det her.
Rasmus Rasmussen, meritelev.

Udover en højere løn og pension, så trækker det i eleverne, at de som fængselsbetjente kan skabe bedre relationer til de indsatte.

”Det gør mig mere engageret i mit arbejde, når jeg får et større ansvar. Det bliver nemmere at gøre en forskel,” siger Nicolai Vest.

Merituddannelsens opbygning

Brug for klare rammer
Det er samtidig synligt, at uddannelsen er ny. Eleverne efterspørger en bedre struktur og kommunikation ude i praktikstederne.

”Nogle institutioner ved nærmest ikke, vi kommer. Det kunne også skabe mere tryghed, hvis perioden med sidemandsoplæring var længere, inden vi skal tilbage på skolebænken,” siger Anders Kargo.

Eleverne har to ugers sidemandsoplæring op til hvert skoleforløb, og bliver herefter smidt direkte ud i driften. For her at komme godt på plads, ønsker flere af dem et par ekstra dage med sidemand.

Anna Trige Lindberg er viceområdedirektør for Kriminalforsorgen Vest. Hun anerkender, at der opstod forvirring omkring de praktiske forhold ved enkelte elevers opstart.

”Det er vi rigtig kede af, fordi det ligger os utroligt meget på sinde at tage godt imod alle de nye elever. Det er heldigvis bragt i orden, og det er vores generelle oplevelse, at dialogen med og modtagelsen af meriteleverne er god,” siger Anna Trige Lindberg.

Vi lytter altid til konstruktiv kritik, og vi vil blandt andet se nærmere på indhold og planlægning af sidemandsoplæring, når merituddannelsen skal revideres i 2025.
Mïk Grüning, centerdirektør for Center for HR og Uddannelse.

Derudover er længden på sidemandsoplæringen blevet fastsat efter formodningen om, at eleverne i forvejen havde nok kompetencer til på kortere tid at tilegne sig en fængselsfaglighed.

Det svarer centerdirektør for Center for HR og Uddannelse Mik Grüning.

”Men vi lytter altid til konstruktiv kritik, og vi vil blandt andet se nærmere på indhold og planlægning af sidemandsoplæring, når merituddannelsen skal revideres i 2025,” siger han.

Fængselsforbundets forbundssekretær, Henrik Thøgersen, ser også vigtigheden af, at uddannelsen løbende bliver pudset af.

”Vi kan jo se, at de er utroligt egnede til at blive fængselsbetjente. Derfor skal vi også sikre os, at rammerne er bedst muligt optimeret efter deres behov.”

”Meriteleverne skaber så meget ekstra værdi, og skulle de få lyst til at komme retur som transportbetjent, skal det selvfølgelig også altid være en mulighed,” siger forbundssekretæren.

Af Sille Augustinussen